Správci

Společnost má obvykle jednoho správce Lifesize, který má úplná oprávnění ke správě všech uživatelů a nastavení systému v účtu Lifesize. Správci používají webovou konzolu správce na adrese manage.lifesizecloud.com ke správě uživatelů, schůzek a konferenčních systémů a ke konfiguraci globálních nastavení.

V konzole správce můžete sledovat metriky využití a kvality, jako účast na schůzce na uživatele a místnost, délku volání a využití systému prostřednictvím přehledového panelu. Můžete si také stáhnout podrobnou historii a hlášení o činnosti.

Co chcete dělat?