Upřesnit nastavení

Nakonfigurujte nastavení účtu Lifesize z konzoly správce. Klikněte na název profilu nahoře vpravo a zvolte Upřesnit nastavení.

Profil

Karta Profil ukazuje podrobnosti o předplatném Lifesize vaší společnosti. Můžete upravit účet a osobní údaje, včetně vašeho hesla a e-mailové adresy. Změna jazyka v části Osobní změní jazyk v pouze ve zobrazení konzoly správce.

SSO

Informace o konfiguraci SSO získáte v části Jednotné přihlášení.


Funkce a možnosti

Spravujte globální nastavení účtu Lifesize z karty Funkce a možnosti. Veškeré změny, které provedete zde, platí pro celou skupinu Lifesize.

 • Jazyk skupiny: Vyberte jazyk rozhraní pro celou skupinu.
 • Telefonní čísla: Vyberte hlavní číslo a až dvě volitelná telefonní čísla, která se objeví v pozvánkách v e-mailech a kalendářích a na stránce Zavolejte mi pro uživatele typu host. Pokud neprovedete výběr hlavního čísla, zobrazí se výchozí americké číslo. Hlavní číslo také se objeví v Mém profilu v aplikaci Lifesize a na obrazovce Mé informace v zařízení Lifesize Icon and Lifesize Phone.
 • Záznam a sdílení: Umožňuje záznam hovorů, schůzek a událostí Live Stream. Můžete nastavit, zda uživatelé mohou sdílet záznam hovorů a schůzek mimo skupinu. Vlastník schůzky nebo vlastník záznamu určuje publikum v rámci skupiny Lifesize. Když přejdete do panelu, zobrazí se dostupný čas záznamu, který je založen na vašem plánu předplatného. Poznámka: Povolení veřejného sdílení v části Záznam a sdílení se nevztahuje na veřejné sdílení událostí Live Stream. Další informace naleznete v tématu Správa Live Stream.
 • Funkce: Povolit chat umožňuje uživatelům kdykoli konverzovat.
 • Povolit výstrahy událostí Lifesize Icon: Zadejte e-mailovou adresu, na kterou může Lifesize odesílat výstrahy událostí systému. Můžete zadat e-mailovou adresu uživatele nebo účet vyhrazený speciálně pro příjem výstrah. Můžete také zvážit odeslání výstrah přímo do ticketingového systému.
 • Rozložení: Zvolte výchozí rozložení obrazovky pro všechny hovory a schůzky.
 • Vlastní pozadí Icon: Zvolte pozadí, které pro svůj Lifesize Icon preferujete nebo zvolte Bez pozadí. Pokud dáváte přednost vlastnímu obrázku na pozadí namísto výchozího obrázku Lifesize, vyhledejte soubor obrázku dle vašeho výběru a nahrajte jej. Obrázek musí být ve formátu PNG a nesmí být větší než 5 MB. Další informace naleznete v tématu Přizpůsobení vašich systémů Lifesize Icon.
 • Filtr domén: Omezuje domény pro nové uživatele.


Síť

Karta Síť obsahuje podrobností o IP adrese a umístění, které používá cloudová služba Lifesize.

Nastavte Přenosovou rychlost tunelování brány na maximální počet kb/s pro volání.

Soubory rozšíření jsou k dispozici ke stažení na kartě Upřesnit nastavení > Síť.

 • Instalační balíček Windows
 • Rozšíření Lifesize pro Google Chrome
 • Doplněk Lifesize pro Microsoft Outlook