Výstrahy událostí Lifesize Icon

Lifesize usnadňuje proaktivní monitorování stavu vašeho zařízení Lifesize ikon. Lifesize monitoruje stavy a upozornění a při zjištění podmínek, které vyvolají výstrahu, okamžitě zasílá e-mailem oznámení. Oznámení výstrah jsou nastaveny v konzole správce.

Lifesize upozorňuje na následující stavy:

Typ události

Popis

Offline

Lifesize Icon je odpojen po dobu delší než 3 minuty.

Offline Lifesize Icon je odpojen po dobu delší než 40 minut po zahájení aktualizace softwaru.

Mikrofon odpojen

Mikrofon je odpojen po dobu delší než 3 minuty.

Displej odpojen

Displej je odpojen po dobu delší než 3 minuty.

Telefon odpojen

Telefon je odpojen po dobu delší než 3 minuty.

Registrace SIP2 se nezdařila

Registrátor SIP 2 je odpojen po dobu delší než 3 minuty.

Velká ztráta zvukových paketů

Při volání došlo ke ztrátě zvukových paketů větší než 3 %.

Kritická ztráta zvukových paketů 100% ztráta zvukových paketů při volání.
Velká ztráta video paketů Při volání došlo ke ztrátě video paketů větší než 3 %.
Kritická ztráta video paketů 100% ztráta video paketů při volání.

 

Nastavení upozornění

  1. V konzole správce přejděte na Upřesnit nastavení.
  2. Vyberte kartu Funkce a možnosti a potom zaškrtněte políčko Povolit výstrahy událostí Lifesize Icon.
  3. Zadejte e-mailovou adresu, kterou Lifesize použije k odesílání oznámení.
  4. POZNÁMKA: Lze zadat pouze jednu e-mailovou adresu.

  5. Klikněte na Aktualizovat.

Tip: Zvažte, odesílání upozornění e-mailem na vyhrazený e-mailový účet. V případě velkých organizací, které mají nasazeno více zařízení Icon, zvažte odesílání upozornění e-mailem do ticketingového systému.

POZNÁMKA: Stav zařízení Icon můžete kdykoli zkontrolovat tím, že navštívíte stránku Konferenční systémy v konzole správce.

V nabídce Otevřené síťové porty potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup ze sítě na určený cílový port pro sledování stavu Lifesize Icon.