Federace Skype for Business Online

Cloudová služba Lifesize podporuje prostřed Skype for Business Online.

Pokud vaše využití Skype pro Business Online  není nakonfigurováno jako otevřená federace, je nutné přidat lifesizecloud.com jako federovaného partnera přihlášením k centru správy Skype for Business a přidáním lifesizecloud.com jako povolené domény.

Informace o konfiguraci firewallu zjistíte v části Skype for Business Online v položce Otevřené síťové porty.

V místní síti, kde je umístěn klient Skype for Business, musí být také povolen odchozí UDP.