Přizpůsobení vašich systémů Lifesize Icon

Pokud máte systémy Lifesize Icon, které jsou připojeny ke cloudové službě Lifesize, můžete na pozadí svého systému nahrát vlastní obrázek.

  1. Přihlaste se ke konzole správceLifesize.
  2. Přejděte do nabídky Upřesnit nastavení > Funkce a možnosti > Vlastní ikona na pozadí.
  3. Vyberte Vlastní pozadí, klikněte na Procházet a najděte soubor s obrázkem.
    Soubor musí mít formát PNG a doporučená maximální velikost je 1920 × 1080 pixelů.
  4. Kliknutím na Nahrát odešlete soubor do systémů Lifesize Icon.

Všechny systémy Lifesize Icon zobrazují vlastní obrázek na pozadí, když neprobíhá volání. Když uživatel stiskne tlačítko na telefonu Lifesize nebo na dálkovém ovládání, systém zobrazí pohled kamery na blízkém konci. Pokud máte v konferenční místnosti duální obrazovky, na obou bude vlastní pozadí.

Chcete-li změnit obrázek, nahrajte na pozadí nový soubor s obrázkem.

Chcete-li odstranit obrázek z vašich systémů Lifesize Icon, vyberte Žádné pozadí a pak klikněte na Aktualizovat.