Přizpůsobte svůj Lifesize Phone HD

Zákazníci aplikace Lifesize, kteří mají Lifesize Phone HD připojen do systému řady Lifesize Icon (s výjimkou Lifesize Icon Flex), mohou snadno přizpůsobit časová pásma a tlačítka na domovské obrazovce Lifesize Phone HD prostřednictvím stránky Konferenční systémy z konzoly správce aplikace Lifesize.

 1. Přihlaste se a klikněte na Konferenční systémy.
 2. Vyberte telefon, který chcete přizpůsobit, kliknutím na odkaz Lifesize phone HD v jeho řádku. Můžete vybrat více telefonů kliknutím na zaškrtávací políčko vedle každého názvu, který je přidružen k Lifesize Phone HD. Vyberte Přizpůsobit vybrané telefony.
 3. Nastavte časová pásma na domovské obrazovce: Pomocí rozevíracích nabídek vyberte až čtyři časová pásma. Také si nemusíte vybrat žádné. Přetažením přesunete časové pásmo do preferované pozice. POZNÁMKA: Velké hodiny na domovské obrazovce není možné upravit a zobrazují místní čas a datum. Klikněte na Další.
 4. Nastavte tlačítka na domovské obrazovce: Tlačítko vyberete tak, že na ně kliknete. Můžete si vybrat z různých tlačítek:
 • Prezentace
 • Kamera
 • Režim spánku
 • Začátek
 • Hlasitost
 • DnD (Nerušit)
 • Stav
 • Kalendář
 • Moje informace
 • Oblíbené
 • Hovor
 • Adresář
 • Schůzky
 • Nedávné
 • Přidání zástupce volání

Můžete si vybrat až čtyři tlačítka. Také si nemusíte vybrat žádné. Přetažením přesunete tlačítka do preferované pozice. Kliknutím na X v pravém horním rohu tlačítka je odstraníte jej z domovské obrazovky. Pokud jste vybrali čtyři tlačítka, je nutné jedno odebrat předtím, než přidáte další.

Můžete přidat zástupce volání pro uživatele v Adresáři, Schůzkách nebo u často volaných třetích stran. Tlačítko je aktivní pouze v případě, že v náhledu je 0 – 3 tlačítek; jinak tlačítko bude šedé a neaktivní.

  • Výběrem tlačítkaZástupce volání přidáte zástupce volání.
  • Chcete-li vybrat někoho z adresáře, začněte psát jeho jméno do pole Zobrazované jméno a automaticky se ukáží detaily volání. Vyberte správnou položku a pak vyberte Přidat.
  • Chcete-li vytvořit novou položku, zadejte zobrazované jméno a podrobnosti o volání. Do podrobností o volání se zadává IP adresa nebo linka Lifesize. Vyberte Přidat.
  • Po přidání zástupce volání na domovskou obrazovku můžete změnit zobrazované jméno tak, že na zobrazované jméno ukážete kurzorem a kliknete na Upravit.
  • Klikněte na Další.

5. Aktualizace vašeho telefonu můžete trvat až jednu minutu. V průběhu volání nebude přerušen žádný hovor, ale nové hovory budou muset počkat až po aktualizaci. Jakmile budete připraveni pokračovat, klikněte na Aktualizovat.