Přehledový panel

Konzola správce Lifesize umožňuje sledovat aktivitu využívání a provozní výkon v prostředí Lifesize několika způsoby.

Přehledový panel umožňuje sledovat aktivitu volání a určit tak nejpoužívanější systémy pro konferenční místnosti a uživatele s nejvyšším objemem volání. Můžete také sledovat počet hodin nahrávání a streamování a zobrazit podrobnosti o účasti na schůzce. Navíc je možné z každé stránky v konzole správce stáhnout hlášení.

Chcete-li spravovat konektivitu systémů pro konferenční místnosti a výpadky služeb, můžete nastavit výstrahy, které budete dostávat, jakmile systém diagnostiky zjistí problém.


Data přehledového panelu

Data přehledového panelu se zobrazí na základě vybrané možnosti časového období: Dnes, Včera, Posledních 7 dní, Posledních 30 dní, Tento měsíc nebo Vlastní rozsah, například 15. 5. 2017 až 1. 6. 2017). 

Vedle souhrnných dat, která zobrazují celkový počet volání, celkový počet minut, počet aktivních uživatelů a průměrnou dobu volání za zadané časové období, obsahují následující grafy a data podrobné členění.

 • Minuty – tento graf ukazuje stručný přehled využití podle minut. Najeďte myší na datový bod a zobrazí se skutečný počet minut pro určitý den.
 • Volání – tento graf ukazuje stručný přehled využití podle objemu volání. Najeďte myší na datový bod a zobrazí se skutečný počet volání pro konkrétní den.
 • Uživatelé – tato tabulka zobrazuje objem volání nebo minut využitých uživatelem za určité časové období. Data můžete změnit přepínáním mezi Hovory a Minutami. Můžete vyhledat uživatele s nejvyšším objemem hovorů nebo spotřebou nejvíce minut v určitém časovém období. Kliknutím na Zobrazit vše zobrazíte seznam všech uživatelů.
 • Konferenční místnosti – tato tabulka vám pomůže určit, které konferenční místnosti byly nejvíce používány pro volání a které konferenční místnosti využívaly nejvíce minut. Kliknutím na Zobrazit vše zobrazíte seznam všech konferenčních místností.
 • Volání v minutách podle zařízení/OS – tento graf vám pomůže zjistit, které přístupové body se používají nejčastěji pro volání na základě počtu minut na zařízení. Sledované údaje zahrnují: webové aplikace, systém Icon, klient Mac, PC klient, klient iOS, klient Android, systém třetí strany nebo jiný Lifesize.
 • Kvalita hovoru – tento graf umožňuje odhadnout celkovou kvalitu hovorů v určitém časovém období tím, že ukazuje procento hovorů, u kterých došlo ke ztrátě paketů. Kliknutím do výsečového grafu otevřete Podrobnosti o volání.
 • Hodiny záznamu – tento graf sleduje počet hodin záznamu a informuje vás o tom, že se případně chystáte překročit nebo jste překročili limit plánu svého předplatného.
  POZNÁMKA: Tato data jsou k dispozici pouze tehdy, pokud váš plán předplatného máte funkci Záznam a sdílení.
 • Počet hodin Live Stream– tento graf sleduje počet využitých hodin Live Stream a informuje vás o tom, že se chystáte překročit nebo jste překročili limit plánu svého předplatného.
  POZNÁMKA: Tato data jsou k dispozici pouze tehdy, pokud váš plán předplatného zahrnuje funkci Live Stream.
 • Historie Live Stream tato tabulka zobrazuje stručný přehled o tom, jak dlouho trvala každá událost a o počtu účastníků v každé události, která nastala během zadaného časového období. Kliknutím na Zobrazit vše získáte kompletní historii událostí a získáte více informací o konkrétní události. Když procházíte k podrobnostem, můžete zobrazit a exportovat seznam diváků a přepis otázek.
  POZNÁMKA: Tato data jsou k dispozici pouze tehdy, pokud váš plán předplatného zahrnuje funkci Live Stream.
 • Historie volání – Tato tabulka ukazuje historii pro zadané časové období. Kliknutím na Zobrazit vše zobrazíte celý historický záznam.