Přímá média

Volání mezi dvěma body s využitím přímých médií

Spojení mezi dvěma body odkazuje na komunikační cestu mezi dvěma uzly nebo koncovými body. Volání mezi dvěma body mezi klienty Lifesize může směrovat média (audio, video a obsah) napříč vaší firemní sítí nebo přímo mezi vaší domácí kanceláří a firemními sítěmi namísto přenášení médií skrze službu Lifesize cloud-based service.

Spojení mezi dvěma body BEZ přímých médií  Spojení mezi dvěma body S přímými médii
   

Připojení prostřednictvím vaší podnikové sítě nebo propojování přímo mezi domácími kancelářemi nebo jinými místními sítěmi, kde je to možné, zkracuje cestu mezi zařízeními, což snižuje reakční čas a zlepšuje funkčnost volání. Přímější cesta také pomáhá vyhnout se zbytečnému využití vašeho internetového připojení, když se připojujete ze stejného umístění nebo kampusu, když je často k dispozici logičtější cesta. V těchto případech volání mezi dvěma body signalizace provozu stále směruje přes servery Lifesize, ale to představuje pouze malé množství dat ve srovnání s médii v reálném čase.

Pokud volání mezi dvěma body eskaluje nebo pokud je třeba převod formátu zvuku a videa (překódování), klient automaticky předává média na front-end servery Lifesize bez jakéhokoli zpoždění nebo přerušení.

Lifesize využívá formulář z připojení zařízení ICE (interaktivní), který automaticky určuje nejlepší cestu k přesměrování přenosů volání mezi dvěma body u klientů Lifesize. ICE nastaví logický přístup k určení nejlepší cesty pro média, s nejmenším počtem skoků nebo průchodů zařízení. Využití technik jako Session Traversal Utilities for NAT (STUN) a Traversal Using Relay around NAT (TURN), přes TCP a UDP připojení v řadě znamená, že ICE vylučovací metodou hledá optimální cestu pro směrování média pro vaše volání. 

Postup průchodu volání klienta přímého média Lifesize při pokusu o vytvoření připojení:

POZNÁMKA: Oddíly Otevírání síťových portů (porty 3478 a 443) a IP adresy obsahují více informací o ověřování nastavení firewallu pro přímá média.

  1. PŘÍMÁ MÉDIA (Místní média) – Klient se nejprve pokouší směrovat média ke klientovi na stejné úrovni přímo prostřednictvím místní sítě přes UDP, aniž by bylo nutno procházet firewallem. Pokud tato cesta není pro média možná, systém se pokusí o další krok. 
  2. PŘÍMÁ MÉDIA (STUN reflexivní) – Jelikož přímá cesta není možná, klient se pokouší o směrování média prostřednictvím UDP přes místní firewall, poté přímo přes internet na firewall na druhém konci. Pokud tento postup selže, systém se pokusí o následující krok. 
  3. PŘÍMÁ MÉDIA (TURN přes UDP) – Pokud je k dispozici přímá cesta nebo reflexivní cesta média STUN, klient se pokouší o připojení prostřednictvím portu UDP 3478 přes místní firewall na nejbližší server TURN, aby přesměroval provoz (nebo využil proxy) na klienta na druhém konci, a tím obešel front-end servery Lifesize. Pokud tento postup selže, systém se pokusí o následující krok. 
  4. PŘENESENO (UDP) – Pokud vytvoření připojení přímého média není možné (UDP 3478 je pro odchozí přenos blokován, servery TURN pro přímá média jsou nedostupné nebo je nutno překódovat video/audio formát), pak klient neprovede přenos přes front-end servery Lifesize prostřednictvím portů UDP v rozsahu 10000–28000.
  5. PŘENESENO (TURN přes TCP) – Pokud odchozí připojení UDP není povoleno z cesty médií místní sítě přes místní firewall prostřednictvím portu TCP 443 (TURN) na front-end servery Lifesize, pak se přesměruje na klienta na vzdáleném konci.

 VÝJIMKA: Jestliže je Lifesize Icon spárován s vaším uživatelským účtem, příchozí hovory nebudou využívat přímá média, ani když je hovor přijat na podporovaném klientovi Lifesize.

Potřebujete-li podrobnější informace o scénářích pro přímá média, kontaktujte technickou podporu Lifesize. 

Známé problémy přímých médií

  • Prezentace se zastaví (a musí být restartována), když volání mezi dvěma body přímých médií eskaluje po zahájení nahrávání na trojcestnou konferenci.
  • Zdrojová IP adresa se nezobrazuje v konzole správce.