MSI pro aplikaci Lifesize pro stolní počítače

Použití a přizpůsobení instalačního programu Lifesize Windows (MSI)

Stáhněte si konfigurovatelný soubor MSI pro implementaci nové aplikace Lifesize pro stolní počítače v systému Windows na webu http://download.lifesizecloud.com/download?platform=msi.

Po spuštění MSI kopíruje soubory lifesize_app.exe a (integrovaný soubor) settings.json do složky %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer. Také vkládá do registru systému Windows klíč „Run“, který spouští tento instalační program při přihlášení.

Když se uživatel přihlásí příště (po restartování nebo odhlášení), lifesize_app.exe spustí a nainstaluje aplikaci Lifesize do adresáře % LOCALAPPDATA%\lifesize_app. Poté se spustí samotná aplikace Lifesize, přičemž se zkopíruje soubor settings.json ze složky %PROGRAMFILES%\Lifesize Installer do složky %AppData%\Lifesize [channel]\electron-settings a poté se aplikace spustí s těmito nastaveními. Časové razítko u souboru settings.json není aktuální datum/čas, což znamená, že byl tento proces úspěšně dokončen.

Chcete-li změnit výchozí nastavení, IT organizace může rozložit MSI pomocí souboru „dark.exe“ a změnit soubor s nastaveními, který bude integrován. Případně můžeme poskytnout samotný zdroj WIX nebo soubor .wixobj, takže bude vyžadováno pouze propojení/light.exe (ne kompilace/candle.exe) .

Mějte na paměti, že instalační program MSI je pouze prostředek pro distribuci instalačního programu pro aplikaci. Aplikace se stále instaluje do %LOCALAPPDATA% prostřednictvím instalačního programu ve složce %PROGRAM FILES% a aktualizuje se v rámci %LOCALAPPDATA% jako obvykle.

Příklad

Toto je jeden z mnoha způsobů, jak „upravit“ soubor. MSI tak, aby pak mohl být distribuován v celé organizaci s vlastními nastaveními. Je zde uveden jako příklad/návod pro oddělení IT, protože tento postup je součástí standardu a není pro aplikaci Lifesize specifický.

Krok
Příkaz

Stažení a instalace sady nástrojů WiX

https://github.com/wixtoolset/wix3/releases/download/wix311rtm/wix311.exe

Přidání cesty k sadě nástrojů WiX do systémové cesty
set path=%path%;%WIX%\bin
Stažení souboru MSI Lifesize do konkrétní cesty, například c:\msi\Lifesize.msi
Přechod do složky, do níž byl stažen MSI
cd c:\msi
Extrakce obsahu kabinetu a zdrojového souboru WiX z msi (pomocí dark.exe)
dark Lifesize.msi -x .

Úprava souboru .\File\settings.json dle potřeby. Dejte pozor, aby nedošlo k porušení formátu JSON.

Zpracování a kompilace zdrojového souboru WiX
candle -ext WixNetFxExtension -out Lifesize.wixobj Lifesize.wxs
Propojení, svázání a vytvoření nového souboru Windows Installer (MSI)
light -sval -ext WixNetFxExtension -out "NewLifesize.msi" "Lifesize.wixobj

V tomto okamžiku budete mít nový instalační program MSI Windows s vlastním nastavením, který můžete distribuovat do zbylých částí organizace. Možná budete chtít svůj nově vytvořený MSI podepsat pomocí vlastního certifikátu a signtool.exe (https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/tools/signtool-exe).