Otevření síťových portů

Mají-li klienti Lifesize (včetně Icon) potíže s připojením ke cloudové službě, zkontrolujte, zda je vaše síť správně nakonfigurována.

Pokud jste nakonfigurovali webový server proxy, zkontrolujte, zda jsou následující domény na seznamu schválených domén: *.lifesize.com, lifesizecloud.com, jwpsrv.com, ssl.p.jwpcdn.com, jwpltx.com, a cloudfront.net. POZNÁMKA: Pokud nedokážete přidat zástupné znaky na seznam povolených zástupných znaků, viz  Subdomény, kde naleznete další informace.

POZNÁMKA: Tyto porty předpokládají povolení stavového firewallu se symetrickou UDP.

IP adresy, které Lifesize používá, najdete v tomto seznamu IP adres.

 

Systémy Lifesize a aplikace připojené ke cloudové službě Lifesize.

Potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup k následujícím cílovým portům z vaší sítě.

Protokol Zdrojová IP adresa Zdrojový port Cílová IP adresa Cílový port Popis
TCP Jakýkoli Jakýkoli

Seznam povolených domén
*.lifesizecloud.com
a *.lifesize.com

POZNÁMKA: Pokud nedokážete přidat zástupné znaky na seznam povolených zástupných znaků, viz Subdomény, kde naleznete další informace. 

80 HTTP: Stažení aplikace Lifesize a aktualizace softwaru
POZNÁMKA: Přesměrovává na stránku pro stahování v konzole správce.
TCP Jakýkoli Jakýkoli

Seznam povolených domén
*.lifesizecloud.com
*.lifesize.com

POZNÁMKA: Pokud nedokážete přidat zástupné znaky na seznam povolených zástupných znaků, viz  Subdomény, kde naleznete další informace.

443

HTTPS: Desktopové aplikace, webové aplikace, přihlášení, adresář, chat, přítomnost, zřizování, sledování stavu Icon, integrace s kalendářem a přímá média Lifesize

Povinné pro HTTP proxy

TCP Jakýkoli Jakýkoli Seznam povolených domén sdk.split.io 443 HTTPS: Nové funkce ovládání
TCP Jakýkoli Jakýkoli

Seznam povolených domén *.walkme.com

POZNÁMKA: Pokud nedokážete přidat zástupné znaky na seznam povolených zástupných znaků, viz  Subdomény, kde naleznete další informace.

443 HTTPS: Dokumentace a průvodci v aplikaci
TCP Jakýkoli Jakýkoli Seznam povolených domén 
jwpsrv.com
ssl.p.jwpcdn.com
jwpltx.com
twilio.com 
cloudfront.net

443 HTTPS: Streamování a přehrávání v aplikaci Lifesize a otázky a odpovědi během živého streamování 
TCP Jakýkoli Jakýkoli Seznam povolených domén 
primlb.lifesizecloud.com 

5222

Přítomnost Icon

Povinné pro HTTP proxy

TCP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu
35061 Signalizace Lifesize (SIP/TLS)
UDP  Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu
10000–28000

SRTP média

Povinné pro HTTP proxy

UDP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu
3478 Přímá média (dvoubodová)

 

Skype for Business Online

Potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup k následujícím cílovým portům z vaší sítě.

POZNÁMKA: Tyto porty doplňují porty, které jsou doporučeny společností Microsoft pro plný provoz Skype for Business.

Protokol Zdrojová IP adresa Zdrojový port Cílová IP adresa Cílový port Popis
TCP/UDP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu
30000–50000 A/V média klienta

 

Místní Microsoft Lync a Skype for Business

Potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup k následujícím cílovým portům z vaší sítě.

POZNÁMKA: Tyto porty doplňují porty, které jsou doporučeny společností Microsoft pro plný provoz Skype for Business.

Protokol Zdrojová IP adresa Zdrojový port Cílová IP adresa Cílový port Popis
TCP/UDP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu
30000–50000 A/V média klienta
TCP Edge Server 5061 Zobrazit IP adresu
5061 Signalizace volání Edge Server
TCP/UDP Edge Server 50000–59999 Zobrazit IP adresu 
30000–50000 A/V média Edge Serveru

Více informací o federaci Microsoft Lync a Skype for Business s cloudovou službou Lifesize.

 

Pro hostované systémy třetích stran používající SIP

Potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup k následujícím cílovým portům z vaší sítě.

Mohou být vyžadovány statická NAT a příchozí porty. Zkontrolujte specifikace výrobce.

Protokol Zdrojová IP adresa Zdrojový port Cílová IP adresa Cílový port Popis
TCP/UDP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu 
5060 SIP/TLS
UDP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu 
10000–28000 RTP média

 

Pro hostované systémy třetích stran používající H.323

Potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup k následujícím cílovým portům z vaší sítě.

Mohou být vyžadovány statická NAT a příchozí porty. Zkontrolujte specifikace výrobce.

Protokol Zdrojová IP adresa Zdrojový port Cílová IP adresa Cílový port Popis
TCP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu 
1720 H.225: signalizace volání
TCP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu 
10000–16000 H.245: řídicí kanál
UDP Jakýkoli Jakýkoli Zobrazit IP adresu 
10000–28000 RTP média, pokud zařízení třetí strany není nakonfigurováno pro šifrování. SRTP média, pokud zařízení třetí strany není nakonfigurováno pro šifrování.

 

Pro schválené systémy Polycom nebo Cisco třetích stran používající H.460

Potvrďte, že firewall povoluje odchozí přístup k následujícím cílovým portům z vaší sítě.

Zkontrolujte specifikace výrobce.

 
Protokol Zdrojová IP adresa Zdrojový port Cílová IP adresa Cílový port Popis
UDP Systém třetích stran 1719 Server Lifesize H.460 1719 Signalizace H.460/RAS
TCP Systém třetích stran Jakýkoli Server Lifesize H.460 1720 H.460/H.225.0/Q.931 – nastavení signalizace hovoru
TCP Systém třetích stran Jakýkoli Server Lifesize H.460 20000-20200 Signalizace a řízení hovorů H.460/H.245
UDP Systém třetích stran Jakýkoli Server Lifesize H.460 6768, 6769 H.460.19 Multiplexní média RTP/RTCP. SRTP bude použit, pokud je zařízení třetí strany nakonfigurováno pro šifrování.
TCP Systém třetích stran Jakýkoli ldapexport.lifesizecloud.com 389 Ověřené adresářové služby LDAP (ne TLS)
TCP Systém třetích stran Jakýkoli  ldapexport.lifesizecloud.com
 636  Ověřené adresářové služby LDAP (TLS)
TCP Systém třetích stran Jakýkoli soapexport.lifesizecloud.com 80 Ověřené adresářové služby SOAP (HTTP)
TCP Systém třetích stran Jakýkoli soapexport.lifesizecloud.com 443 Ověřené adresářové služby SOAP (HTTPS)