Konfigurace webového serveru proxy

Konfigurace ověřování webového serveru proxy na aplikaci Lifesize pro desktopy:

  1. Vyberte Soubor > Konfigurace sítě.
  2. Vyberte jednu z následujících možností:
    • Žádný server proxy, pokud chcete zakázat použití webového serveru proxy.
    • Ruční nastavení serveru proxy a zadejte hostitele, port, uživatelské jméno a heslo.
    • Pokud si přejete upravit systémové předvolby sítě, zobrazí se odkaz Změnit nastavení systémového serveru proxyNastavení systémového serveru proxy, pokud chcete použít pro konfiguraci serveru proxy nastavení OS X nebo Windows.
  3. Jestliže jste přihlášeni, musíte se odhlásit a přihlásit zpět, aby se nastavení projevila.