Párování Lifesize 220

Jakmile budete mít účet Lifesize, můžete připojit váš konferenční systém Lifesize 220 ke cloudové službě Lifesize.

Je můj systém již připojen? V systému 220 přejděte do nabídky Předvolby správce > Komunikace a zobrazte stav systému. Pokud je připojen, zobrazí se Připraveno u cloudové služby Lifesize.

Když jste připojeni, váš systém 220 se na vašich dalších zařízeních chová jako aplikace Lifesize:

 • Váš účet Lifesize přímo použije nastavení konfigurace pro systém.
 • Všechny kontakty ve skupině účtu vaší společnosti jsou dostupné z adresáře systému.
 • Systém 220 může přidávat účastníky videohovorů a přijmout více příchozích volajících do aktivního hovoru.
 • Aktualizace softwaru se použijí automaticky a není nutné provádět manuální aktualizaci ze samostatného souboru. Systém vás vyzve, abyste aplikaci nainstalovali, přičemž vám podle potřeby umožní odložit operaci.


Propojení systému 220 a účtu Lifesize

Ke cloudové službě Lifesize se můžete připojit během počáteční konfigurace. Chcete-li zahájit tento proces po instalaci, resetujte systém do výchozího nastavení.

Poznámka: Abyste mohli připojit systém 220 ke službě, musíte mít uživatelský účet Lifesize.

 1. Aktualizujte systém 220 na verzi softwaru 5.0.4 nebo novější.
 2. Když váš průvodce úvodní konfigurací představí předvolby cloudu Lifesize, zvolte Aktivováno.
 3. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu URL uvedenou v systému 220.
 4. Přihlaste se k Lifesize zadáním e-mailové adresy a hesla účtu.
 5. Zadejte aktivační kód zobrazený v systému 220.
 6. Systém 220 můžete přiřadit konkrétnímu uživateli nebo konferenční místnosti:
  Konkrétní uživatel – umožňuje koncovým uživatelům účtu Lifesize přiřadit si zařízení.

  Uživatel – umožňuje správcům účtu Lifesize přiřadit zařízení libovolnému uživateli v jejich skupinovém účtu.

  Konferenční místnost Tuto možnost použijte, pokud se zařízení nachází v konferenční místnosti a je určeno pro více uživatelů.

  Tato možnost vytvoří samostatný účet aplikace Lifesize pro systém 220. Zadejte název systému, který se objeví v adresáři účtu. Volitelně zadejte e-mailovou adresu pro volání systému.

 7. Přejděte do nabídky Předvolby správce > Komunikace a zobrazte stav systému. Pokud je připojen, zobrazí se  Připraveno u cloudové služby Lifesize.


Odpojení systému 220 od účtu cloudu Lifesize

 1. Obnovte systém do výchozího nastavení v nabídce Předvolby správce > Systém > Resetování systému.
 2. Když se v úvodní konfiguraci zobrazí možnost aktivace cloudové služby, zvolte Zakázáno.
 3. Požádejte správce Lifesize, aby odebral systém z uživatelského účtu.


Schůzky v systému 220 na účtu cloudové služby Lifesize

Schůzky v systému 220, který není připojen k účtu cloudové služby Lifesize, se odlišují od schůzek vytvořených v aplikaci Lifesize. V systému 220 (nepřipojeném k účtu cloudové služby Lifesize) vytvoříte místní skupiny ze svých kontaktů. Uživatel vytáčí tuto skupinu a systém poté vytáčí každého účastníka v této skupině. Při připojení k účtu cloudové služby Lifesize každý účastník vytočí schůzku a připojí se k ní individuálně. V aplikaci Lifesize můžete vytvářet schůzky bez účastníků; schůzka vytvořená v systému 220, která není připojena k účtu cloudové služby Lifesize musí obsahovat alespoň jednoho účastníka.

Další informace o rozdílech v chování a o předvolbách, které jsou zakázány při připojení k účtu cloudové služby Lifesize, naleznete v poznámkách k verzi pro systém 220.

Prohlédněte si video o připojení systému Lifesize 220 k účtu cloudové služby Lifesize.