Párování Lifesize Icon

Během úvodní konfigurace Icon postupujte podle těchto kroků.

Nezapomeňte: Před připojením musíte mít nakonfigurován uživatelský účet Lifesize.

 1. Když se vás průvodce úvodní konfigurací zeptá, zda se chcete připojit ke cloudové službě Lifesize, zvolte Ano.
 2. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu URL zobrazenou v zařízení Icon.
 3. Přihlaste se zadáním e-mailové adresy a hesla pro Lifesize.
 4. Zadejte aktivační kód zobrazený v zařízení Icon.
  TIP: Naskenováním QR kódu otevřete přihlašovací stránku. Přihlaste se – aktivační kód bude již zobrazen.
 5. Icon můžete přiřadit konkrétnímu uživateli nebo konferenční místnosti.
  Konkrétní uživatel – umožňuje koncovým uživatelům Lifesize přiřadit si zařízení.

  Uživatel – umožňuje správcům Lifesize přiřadit zařízení libovolnému uživateli nebo existující konferenční místnosti v jejich skupině Lifesize.

  Konferenční místnost Tuto možnost použijte, pokud se zařízení nachází v konferenční místnosti a je určeno pro více uživatelů.

  Tato možnost vytvoří samostatný účet Lifesize pro Icon. Zadejte název systému, který se objeví v adresáři. Volitelně zadejte e-mailovou adresu pro volání systému.

 6. Na hlavní obrazovce Icon přejděte na > a zobrazte si stav systému. Pokud je připojen, zobrazí se Připraveno u Komunikace > Cloudová služba Lifesize.

Pouze pro Icon 450: Na konci procesu párování Lifesize se zobrazí možnost nastavení smart-framingu. Volbou Ano zahájíte proces kalibrace. Chcete-li provést nastavení později, zvolte Ne. Více informací viz Kalibrace smart-framing.


Systém Icon můžete kdykoli připojit ke cloudové službě Lifesize

 1. Resetujte svůj systém na výchozí nastavení v nabídce Údržba > Resetování systému > Resetování systému 
  POZNÁMKA: Tato akce odstraní aktuální nastavení, včetně položek v Oblíbených.
 2. Průvodce vás nasměruje na konfiguraci jazyka, nastavení sítě, časového pásma a připojení ke cloudové službě Lifesize.


Odpojení vašeho systému Icon od Lifesize

 1. Resetujte svůj systém na výchozí nastavení v nabídce  Údržba > Resetování systému > Resetování systému 
  POZNÁMKA: Tato akce odstraní aktuální nastavení, včetně položek v Oblíbených.
 2. Když se vás průvodce úvodní konfigurací zeptá, zda se chcete připojit ke cloudové službě, zvolte Ne.
 3. Požádejte správce, aby odebral systém Icon z uživatelského účtu.