Nastavit Live Stream

Lifesize Live Stream je ideální pro organizace, které chtějí naživo vést firemní schůzky, sdílet aktuální informace pro manažery a vést školení. Správci mohou povolit Lifesize Live Stream, vytvářet události Live Stream a stahovat záznamy. Vlastník schůzky nebo moderátor Live Stream může otevřít schůzku pro otázky a odpovědi a spravovat reakce na otázky předložené účastníky v reálném čase.

Všechny události Live Stream jsou zaznamenány a jsou dočasně k dispozici ke stažení na kartě Záznamy. Další informace o správě událostí a záznamů Live Stream.

POZNÁMKA: Otázky a odpovědi nejsou podporovány v mobilních zařízeních.

Vytvoření události Live Stream

Přihlášením ke konzole správce povolíte Live Stream.

 1. Musí být vybrána možnost Povolit záznamy v nabídce Upřesnit nastavení > Funkce a možnostiDalší informace.
 2. V konzole správce přejděte na  Schůzky a přidejte nebo upravte schůzku.
 3. Pokud přidáváte novou schůzku, nejprve vyplňte požadované informace o definici schůzky na kartě Obecné a kartě Role. Pole Název schůzky a Vlastník nemůže být prázdné.
 4. Pokud upravujete schůzku, klikněte na  na pravém konci řádku zvolené schůzky.
 5. Klikněte na kartu Streamování a vyberte a zadejte požadované informace.
  1. Klikněte na políčko Povolit Live Streaming.
  2. Chcete-li využívat otázky a odpovědi naživo, klikněte na políčko Povolit otázky
  3. Pokud nechcete schvalovat otázky před jejich publikováním, zaškrtněte políčko Automaticky schvalovat všechny příchozí otázky. Při výběru této možnosti budou všechny otázky odeslané prostřednictvím panelu otázek a odpovědí dostupné všem účastníkům v události Live Stream.
  4. Povolte uživateli účast na schůzce výběrem Oprávnění ke zobrazení:
   • Veřejné – Každý, kdo má odkaz, může sledovat událost Live Stream.
   • Pouze skupina – událost Live Stream mohou zobrazit pouze členové vaší skupiny.
   • Soukromé – je třeba zadat přístupový kód. Pouze ti, kteří zadají přístupový kód po vstupu, mohou zobrazit událost Live Stream. Toto nastavení je doporučeno , chcete-li omezit událost Live Stream pouze na pozvané.
   • POZNÁMKA: Přístupový kód události není stejný jako přístupový kód schůzky.

  5. Zkopírujte odkaz na kartě Streaming a přístupový kód, pokud je k dispozici a odešlete jej vlastníkovi schůzky, který je uvede v pozvání na schůzku.  Kliknutím na pro zkopírování odkazu nedojde k vložení přístupového kódu.

  POZNÁMKA: Pokud přidáváte novou schůzku, odkaz bude k dispozici až po kliknutí na Uložit.

Každá schůzka s povoleným Live Streamem se zobrazí na kartě Live Stream. Chcete-li přizvat účastníky k již dříve vytvořené události Live Stream, přejděte na stránku Schůzky a klikněte na kartu Live Stream. Poté zkopírujte odkaz a přístupový kód, pokud je k dispozici, a odešlete je určeným příjemcům.