Správa Live Streamu

Jakmile povolíte Lifesize Live Stream, můžete zobrazit podrobnosti o každé vytvořené události, zobrazit historická i současná data událostí, monitorovat počet přidělených a využitých hodin v rámci plánu předplatného a stahovat hlášení a záznamy Live Stream.

Když v konzole správce vytvoříte událost Live Stream, na kartě Live Stream na stránce Schůzky se zobrazí následující podrobnosti.

  • Název schůzky
  • Odkaz  na událost Live Stream
  • Nastavená Oprávnění pro událost (Veřejná, Pouze skupina nebo Soukromá)
  • Stav Naživo? – zda probíhá streaming a pokud ano, počet diváků sledujících tuto událost
  • Historie – kliknutím na ikona historie  se otevřou podrobnosti vysílání Live Stream pro vybranou zasedací místnost.


Zobrazit historii Live Stream

Kliknutím na informační ikonu na kartě Live Stream zobrazíte přehled událostí pro konkrétní zasedací místnost. Podrobnosti historie obsahují: datum, čas a trvání každé jednotlivé události a dále počet diváků této události. Kliknutím na informační ikonu ve sloupci Hlášení si zobrazíte podrobnosti o historii a můžete si stáhnout hlášení.

Souhrnné hlášení o všech událostech Live Stream můžete také zobrazit na panelu konzoly správce.


Podrobnosti o událostech Live Stream

Podrobnosti o živém vysílání obsahují seznam všech uchazečů, kteří se zúčastnili události Live Stream. Přístup k odkazu na schůzku Live Stream je zahrnut v této zprávě. Kliknutím na Exportovat stáhnete hlášení.


Stáhněte si záznam Live Stream

Všechny události Live Stream se zaznamenávají. Jakmile událost Live Stream skončí, záznam je dočasně uložen do účtu vlastníka záznamu. Pokud jste nezakoupili hodiny záznamu a sdílení Lifesize a chcete trvale uložit záznamy Live Stream za účelem uchovávání nebo sdílení, vlastník musí stáhnout záznam, jakmile je k dispozici na stránce Záznamy.

  1. Chcete-li stáhnout záznam, přejděte do nabídky Zobrazit záznamy a otevřete záznam.
  2. Klikněte na tlačítko pro stažení ve spodní části stránky.

Pokud jste ještě nepovolili Lifesize Live Stream pro vaši organizaci, přečtěte si další informace o tom, jak nastavit Live Stream.

Pokud jste moderátor,přečtěte si další informace o moderování událostí Live Stream.