Konfigurace SSO

Aplikace Lifesize podporuje jednotné přihlášení (SSO) prostřednictvím architektury poskytovatele identity (IdP) kompatibilního s protokolem SAML 2.0. Abyste mohli aktivovat jednotné přihlašování, nakonfigurujte a validujte nastavení poskytovatele identity.

Než začnete:

  • Ověřte, zda vaše předplatné Lifesize zahrnuje SSO.
  • Potvrďte, že vaše společnost používá IdP kompatibilní se SAML 2.0 nebo rámec identity. Chcete-li provést registraci Lifesize jako důvěryhodné aplikace, musíte být schopni nakonfigurovat nastavení platformy identity.