Konfigurace pomocí Microsoft Azure

Přidání Lifesize z galerie

 1. Přihlaste se na portal.azure.com (klasický portál Azure) a v levém navigačním podokně klikněte na Active Directory.
 2. Ze seznamu adresářů vyberte adresář, pro který chcete povolit integraci adresáře.
 3. Chcete-li otevřít zobrazení aplikací, v zobrazení adresáře v horním menu klikněte na Aplikace.
 4. Klikněte na Přidat ve spodní části stránky.
 5. V dialogovém okně Co chcete udělat klikněte na Přidat aplikaci z galerie.
 6. Do vyhledávacího okna zadejte Lifesize Cloud.
 7. V podokně výsledků vyberte Lifesize Cloud a kliknutím na Dokončit přidejte aplikaci.


Chcete-li konfigurovat jednotné přihlášení Azure AD s cloudovou službou Lifesize, proveďte následující kroky:

 1. V klasickém portálu na stránce integrace Lifesize Cloud klikněte na Konfigurovat jednotné přihlášení a otevřete dialogové okno Konfigurovat jednotné přihlášení.
 2. Na stránce Jak se mají uživatelé přihlašovat k Lifesize Cloud vyberte Jednotné přihlášení Azure AD a pak klikněte na Další.
 3. Na dialogové stránce Konfigurovat nastavení aplikace proveďte následující kroky:
   1. Do textového pole URL pro přihlášení zadejte URL adresu, kterou vaši uživatelé používají k přihlášení k aplikaci Lifesize, v následujícím formátu: https://login.lifesizecloud.com/ls/?acs
   2. Klikněte na Další.
 4. Na stránce Konfigurovat jednotné přihlášení Lifesize Cloud proveďte následující kroky:
   1. Klikněte na Stáhnout certifikát a poté uložte soubor do svého počítače.
   2. Klikněte na Další.


Chcete-li získat SSO s konfigurací pro vaši aplikaci, přihlašte se k aplikaci Lifesize s oprávněními správce

 1. V pravém horním rohu klikněte na své jméno a poté na Upřesnit nastavení.
 2. Klikněte na Konfigurace SSO. Tím otevřete stránku konfigurace SSO pro vaši instanci. Nakonfigurujte následující hodnoty v uživatelském rozhraní konfigurace SSO.
   1. Zkopírujte hodnotu adresy URL vydavatele z Azure AD a vložte ji do textového pole Vystavitel poskytovatele identity.
   2. Zkopírujte hodnotu URL vzdáleného přihlášení z Azure AD a vložte ji do textového pole URL pro přihlášení.
   3. V programu Poznámkový blok otevřete stažený certifikát. Zkopírujte obsah certifikátu vyjma řádků Začátek certifikátu a Konec certifikátu a vložte jej do textového pole certifikátu X.509.
   4. V mapování atributu SAML pro textové pole Křestní jméno zadejte hodnotu http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/givenname
   5. V mapování atributu SAML pro textové pole Příjmení zadejte hodnotu http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/surname
   6. V mapování atributu SAML pro textové pole E-mail zadejte hodnotu http://schemas.xmlsoap.org/ws/2005/05/identity/claims/emailaddress
 3. Chcete-li zkontrolovat konfiguraci, můžete kliknout na tlačítko Test. Klikněte na Test a zobrazí se zpráva o úspěšné konfiguraci SSO.
 4. Vyberte zaškrtávací políčko Povolit SSO a klikněte na Aktualizovat. Odhlaste se a znovu se přihlaste k účtu pomocí SSO.


Další informace naleznete v kurzu společnosti Microsoft.