Statistické údaje během hovoru

Během hovoru můžete shromažďovat informace. V aplikaci Lifesize po zahájení hovoru zvolte Hovor > Statistika. POZNÁMKA: Statistiky během hovoru nejsou ve webové aplikaci Lifesize k dispozici.

Statistiky obsahují data ohledně vysílání a příjmu zvuku a videa, například šířku pásma a ztrátu paketů. Tyto údaje běžně označují příčinu problémů, které mohou nastat během hovoru. Statistické údaje zahrnují také data vysílané prezentace.

Statistické údaje videa obsahují:

 • Rozlišení vysílaného nebo přijatého videa v pixelech
 • Video kodek
 • Množství dat videa přenesených za sekundu v KB
 • Kmitočet snímků videa ve snímcích za sekundu


Statistické údaje zvuku obsahují:

 • Použitý kodek zvuku
 • Množství zvukových dat přenesených za sekundu v kilobitech
 • Počet paketů zvukových dat převedených nebo přijatých za sekundu v kilobitech


Statistické údaje zvuku a videa obsahují:

 • Jitter, který ukazuje odchylky v milisekundách v čase mezi příchozími pakety
 • Počet datových paketů, kterým se se nepodařilo dostat na místo určení v posledním intervalu vzorkování
 • Počet ztracených paketů od počátku volání
 • Procento ztracených paketů v posledním intervalu vzorkování


Pokud chcete uložit statistické údaje, zkopírujte je do schránky a poté je vložte do dokumentu.