Shromažďování diagnostiky

Můžete být požádáni o shromáždění diagnostiky z aplikace pro desktopy, aby bylo možno určit problém.

  1. Z panelu nabídek v aplikaci pro desktopy vyberte možnost Nápověda.
  2. Vyberte Shromažďování diagnostiky.
  3. Ze seznamu vyberte, k jakému druhu problému došlo.
  4. Zadejte popis problému, s nímž jste se setkali.
  5. Kliknutím na Start vytvoříte soubor, který se automaticky odešle na protokolový server nebo uloží na vašem zařízení.
  6. Pokud se automatické nahrávání nezdaří, vyhledejte soubor z vašeho systému a odešlete jej tak, jak to požaduje podpora pro další analýzu.