Aktivity při příchozím hovoru

Každý uživatel, který se účastní hovoru nebo schůzky, má k dispozici specifické ovládací prvky. Ovládací prvky závisí na typu účastníka při hovoru: registrovaný uživatel, host nebo moderátor. Ovládací prvky, které máte k dispozici, se objeví v ovládacím panelu v dolní části a tlačítka na pravé straně okna pro volání.


Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel může používat během hovoru následující ovládací prvky. POZNÁMKA: Při moderované schůzce má moderátor úplnou kontrolu nad funkcemi příchozího volání.

 • mic Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu mic-off-red
 • Video Zapnutí nebo vypnutí kamery video-off
 • share-screen Sdílení obrazovky nebo prezentace
 • Záznam Zahájení nahrávání (pokud je povoleno nahrávání)
 • end-call Odchod ze schůzky
 • kebab  Zpřístupnit klávesnici
 • incall-add-ch Přidání účastníka
 • info Zobrazení podrobnosti o volání
 • meeting-ch Zobrazení seznamu účastníků
 •  chat-ch Chat (pokud se účastníte schůzky, uvidíte pouze toto tlačítko)
 • zpět Návrat na domovskou obrazovku, která vám umožňuje chatovat nebo naplánovat schůzku bez ukončení hovoru

Host

Host vstupující na schůzku má k dispozici následující ovládací prvky:
 • mic Zapnutí a vypnutí mikrofonu mic-off-red
 • Video Zapnutí a vypnutí kameryvideo-off (není k dispozici u čistě zvukových hovorů)
 • share-screen Sdílení obrazovky
 • end-call Ukončení hovoru nebo prezentace
 • kebab Zpřístupnit klávesnici
 • meeting-ch Zobrazení seznamu účastníků


Moderátor

Moderátoři mají k dispozici všechny ovládací prvky, které mají uživatelé. Ovládací prvky moderátorů na moderované schůzce mají přednost před ovládacími prvky uživatele. Moderátoři mají navíc k dispozici následující další ovládací prvky:

 • end-call Odpojení účastníka od hovoru
 • end-call Ukončení hovoru pro všechny účastníky
 • mic-off-red Ztlumení amic zrušení ztlumení mikrofonu pro jednotlivé účastníky hovoru
 • mic-off-rain Ztlumení všech a mic-rain zrušení ztlumení všech mikrofonů pro všechny účastníky hovoru
 • Moderátor může navíc kromě ztlumení účastníků přidat ztlumení moderátora

POZNÁMKA: Moderátoři vidí červeněmic-off-red přeškrtnutý mikrofon u účastníků, kteří se sami ztlumili a šeděmic-off-ch přeškrtnutý mikrofon u účastníků, kteří byli ztlumeni moderátorem. Jakmile moderátor zruší ztlumení účastníka, účastník vrátí do předchozího stavu (ztlumený nebo zesílený).