Aktivity při příchozím hovoru

Každý uživatel, který se účastní hovoru nebo schůzky, má k dispozici specifické ovládací prvky. Ovládací prvky závisí na typu účastníka při hovoru: registrovaný uživatel, host nebo moderátor. Ovládací prvky, které máte k dispozici, se objeví v ovládacím panelu v dolní části a tlačítka na pravé straně okna pro volání.

 

Registrovaný uživatel

Registrovaný uživatel může používat během hovoru následující ovládací prvky. POZNÁMKA: Při moderované schůzce má moderátor úplnou kontrolu nad funkcemi příchozího volání.

 • mic Zapnutí nebo vypnutí mikrofonu mic-off-red
 • Video Zapnutí nebo vypnutí kamery video-off
 • share-screen Sdílení obrazovky nebo prezentace
 • Záznam Zahájení nahrávání (pokud je povoleno nahrávání)
 • end-call Odchod ze schůzky
 • kebab  Zpřístupnit klávesnici
 • incall-add-ch Přidání účastníka
 • info Zobrazení podrobnosti o volání
 • meeting-ch Zobrazení seznamu účastníků
 •  chat-ch Chat (pokud se účastníte schůzky, uvidíte pouze toto tlačítko)
 • zpět Návrat na domovskou obrazovku, která vám umožňuje chatovat nebo naplánovat schůzku bez ukončení hovoru
 

Host

Host vstupující na schůzku má k dispozici následující ovládací prvky:
 • mic Zapnutí a vypnutí mikrofonu mic-off-red
 • Video Zapnutí a vypnutí kameryvideo-off (není k dispozici u čistě zvukových hovorů)
 • share-screen Sdílení obrazovky
 • end-call Ukončení hovoru nebo prezentace
 • kebab  More options
  • manual-dial  Dial pad
  •  Far-end camera controls. NOTE: This option is only available if your device or camera supports far-end camera control. 
  •  Camera and audio sources
 • meeting-ch Zobrazení seznamu účastníků

 

Moderátor

Správci a uživatelé na úrovni super získají automatické ovládací prvky moderátora při připojení k jakékoli schůzce na svém účtu.

Moderátoři mají k dispozici všechny ovládací prvky, které mají uživatelé. Ovládací prvky moderátorů na moderované schůzce mají přednost před ovládacími prvky uživatele. Moderátoři mají navíc k dispozici následující další ovládací prvky:

 • end-call Odpojení účastníka od hovoru
 • end-call Ukončení hovoru pro všechny účastníky
 • mic-off-red Ztlumení amic zrušení ztlumení mikrofonu pro jednotlivé účastníky hovoru
 • mic-off-rain Ztlumení všech a mic-rain zrušení ztlumení všech mikrofonů pro všechny účastníky hovoru
 

POZNÁMKA: Moderátoři vidí červeněmic-off-red přeškrtnutý mikrofon u účastníků, kteří se sami ztlumili a šeděmic-off-ch přeškrtnutý mikrofon u účastníků, kteří byli ztlumeni moderátorem. Jakmile moderátor zruší ztlumení účastníka, účastník vrátí do předchozího stavu (ztlumený nebo zesílený). 

If a moderator leaves a meeting, and it is still running, any mute restrictions the moderator placed on users lifts and participants mute status returns to how it was before the moderator muted them.

Moderator Controls Best Practices

 • If the room system is the moderator, you will not have moderator controls for muting all or individual users since this is only available from the app currently.
 • We recommend assigning someone as the moderator who is not presenting so that they can control the mute settings without distracting the presenter.
 • If you have a user in the room who is logged in as the moderator and are using a room system, make sure the moderator turns their microphone off before entering the room so you do not have two live mics. Additionally, if you choose to mute all, be sure to then unmute the room system device if the presenter is speaking. If you choose to unmute all, make sure to remute the moderator's microphone so you don't have two live mics in the room.