Přidejte účastníka

  1. Klikněte na incall-add-ch Přidat účastníka na pravé straně okna pro příchozí volání.
  2. Zadejte jméno nebo číslo.
  3. Klikněte na Hovor.

Pokud chcete někoho pozvat e-mailem, je k dispozici odkaz.

Můžete také přidat účastníka ze meeting-ch seznamu účastníků nebo z info podrobností o volání.

POZNÁMKA:  Počet účastníků hovoru nebo schůzky se liší podle plánu předplatného.


Chcete-li přijmout nového volajícího, zvolte Přidat

Chcete-li přijmout nový hovor a ukončit aktuální hovor, vyberte možnost Ukončit + přijmout.