Nahrávání hovorů a schůzek

Můžete nahrávat hovory a schůzky z libovolného zařízení Lifesize jediným kliknutím, pokud váš správce povolil tuto funkci pro vaši skupinu účtů Lifesize.

Při zahájení hovoru nebo během hovoru volbou Záznam zahájíte nahrávání. 

Volbou record-stop nahrávání ukončíte. Nahrávání může ukončit pouze uživatel, který je zahájil. Ukončení schůzky pro všechny automaticky zastaví nahrávání.

POZNÁMKA: Toto se nevztahuje na schůzky Live Stream. Všechny schůzky Live Stream se nahrávají automaticky. Další informace o Lifesize Live Stream

Po dokončení nahrávání jsou nahraná videa uspořádána a archivována do kanálu nahrávání, kde je lze zobrazit později. Chcete-li si prohlédnout své nahrávky, otevřete aplikaci Lifesize a zvolte Zobrazit záznamy

Další informace o správě a sdílení nahrávek.