Live Stream

Pro diváky

Pozvaní uživatelé Lifesize a hosté se mohou připojit k události Live Stream kliknutím na odkaz uvedený v pozvánce.

  • Uživatelé Lifesize se budou moci přihlásit nebo budou přesměrováni na událost Live Stream, pokud již jsou přihlášeni. Pokud pozvánka obsahuje přístupový kód, musíte zadat tento přístupový kód pro přístup k události. POZNÁMKA:  Přístupový kód události není stejný jako přístupový kód schůzky.
  • Aby mohli hosté sledovat událost Live Stream, musí zadat své jméno.

Pokud se po připojení neobjeví událost Live Stream, možná tato událost ještě nebyla povolena moderátorem. Klepnutím na  Aktualizovat  spusťte streamování v prohlížeči nebo počkejte, než se událost automaticky obnoví.

POZNÁMKA:  událost Live Stream má zhruba 30 sekund zpoždění oproti schůzce naživo. Toto zpoždění je způsobeno omezeními technologie streamingu a je běžné u streamovacích serverů, například YouTube.


Pro prezentátory Live Stream

Připojte se ke schůzce s aktivovaným živým vysíláním Lifesize Stream stejně, jako ke každé jiné schůzce Lifesize. 


Moderátoři a vlastníci schůzky

Spuštění Live Streamu

Pokud je aktivována funkce Lifesize Live Stream a byla vytvořena událost Live Stream, může tuto událost spustit buď vlastník schůzky, nebo moderátor.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že před povolením streamování se ke schůzce připojil uživatel systému pro konferenční místnosti Lifesize nebo Lifesize Icon.

  1. Klikněte na odkaz pro streamování nebo jej vložte do panelu Adresa prohlížeče. Otevře se stránka Live Stream.
  2. Klepnutím na položku  Povolit stream můžete začít streamovat divákům. Stream se divákům zobrazí obvykle během jedné až dvou minut.


Moderované otázky a odpovědi

Vlastník schůzky nebo moderátor může spravovat otázky během události Live Stream při zapnutém nastavení Q&A (otázky a odpovědi), pokud není pro událost nastavena volba Automatická schvalování všech příchozích otázek .

Pokud je pro schůzku povoleno automatické schvalování, všechny otázky zadané prostřednictvím panelu Q&A budou pro diváky viditelné, aniž by byly moderátorem nejprve posouzeny a schváleny. Volba Automatické schválení je ve výchozím nastavení zakázána. Pokud je povolena, bude se vztahovat se na všechny události LIve Stream z této schůzky, pokud ji nezakážete.

Panel moderátora je uspořádán následovně:

  • Čekající – Otázky předložené moderátorovi, které mohou být odmítnuty nebo schváleny pro odpověď. Otázka může být například odmítnuta, pokud není pro diskusi relevantní.
  • Publikováno – Otázky, které moderátor přezkoumal a jsou schváleny pro odpověď, nebo jsou automaticky schváleny.

Otázky schválené pro odpověď se zobrazí v seznamu Publikováno a jsou pro účastníky viditelné. Moderátor odpoví zadáním odpovědi a klepnutím na tlačítko Odeslat.

POZNÁMKA: Pokud nechcete sledovat událost Live Stream a současně se účastnit živé schůzky, můžete odpojit panel Otázky a spravovat Otázky a odpovědi v samostatném okně. Pokud odpojíte a neúmyslně zavřete panel Otázky, vraťte se zpět na stránku Life Stream a aktualizujte ji.