Zahájit hovor

Chcete-li volat jako host:

  1. Klepněte na Jsem host na přihlašovací obrazovce.
  2. Zadejte své jméno a číslo linky osoby nebo schůzky. 
  3. Klepněte na Připojit

Chcete-li volat jako registrovaný uživatel:

  1. Klepněte na Přihlásit na přihlašovací obrazovce.
  2. Zadejte svou e-mailovou adresu a poté klepněte na Další
  3. Volitelné: Pokud používáte SSO, řiďte se výzvami. 
  4. Klepněte na video-rain Volat. Začněte psát a vyberte jméno kontaktu ze seznamu nebo zadejte detaily hovoru, pokud se jedná o někoho, kdo není ve vašem adresáři. Můžete také vybírat z oblíbených položek, schůzek a aktivních schůzek. 

Chcete-li volat bez použití videa:

  • V režimu videohovoru přejděte přetažením doprava do režimu Jen pro poslech.
  • V Adresáři klepněte na jméno a otevřete kartu volání, potom klepněte na telefonní číslo, které chcete vytočit pomocí funkce vytáčení na vašem telefonu.