Chat

Chatujte s kontakty Lifesize. Můžete chatovat s konkrétní osobou ve skupině účtů Lifesize, nebo se účastnit skupinového rozhovoru v zasedací místnosti.

Když s někým chatujete, zobrazuje se chatová konverzace na stránce Chat. Na stránce Chat se ukládá vaše historie chatu a zobrazuje se nejnovější chat. I když chaty ze stránky Chat odeberete, vaše historie chatu se neodstraní.

  • Klepněte na schůzku nebo kontakt, chcete-li odeslat chat a zobrazit historii konverzace.
  • Chaty jsou uspořádány do Schůzek a Kontaktů.
  • Klepnutí na Upravit vám umožní odstranit schůzky nebo kontakty z vašeho seznamu chatů.

Okamžité chatování s kontaktem

Okamžitý chat můžete zahájit po přihlášení do aplikace Lifesize pomocí možnosti hledání.

Jméno kontaktu nebo schůzky můžete vyhledat zadáním několika prvních znaků do vyhledávacího pole. Poté zvýrazněte jméno a poklepáním na chat-rain spusťte chat. Stránka Chat se otevře a zobrazí chatovou konverzaci.

Spuštění nového chatu

  1. Na navigačním panelu klepněte na Chat.
  2. Klepněte na jméno kontaktu nebo poklepáním na vytvořit vyhledejte kontakt nebo název schůzky. Na panelu konverzace se zobrazuje aktivní konverzace. Není-li aktivní konverzace, na stránce Chat se vždy zobrazí poslední konverzace, kterou jste měli s vybraným kontaktem nebo zasedací místností. 
  3. Začněte psát zprávu chatu v panelu konverzace. POZNÁMKAKlepněte na info a zobrazí se vám karta kontaktu pro kontakt nebo schůzku.
  4. Chcete-li zahájit videohovor s kontaktem, s nímž chatujete, klepněte na video-rain

Spuštění chatu z vašeho adresáře

Když zobrazíte podrobnosti o volání kontaktu v telefonním seznamu, můžete začít chatovat z telefonní karty po klepnutí na chat-rain.

Chat se skupinou v zasedací místnosti

Můžete skupinově chatovat s dalšími členy ve skupině Lifesize po připojení do zasedací místnosti. Chcete-li se připojit ke skupinovému chatu, vyberte zasedací místnost a připojte se klepnutím na chat-rain . Skupinový chat můžete uskutečnit v rámci volání i mimo něj. Lidé mimo váš účet Lifesize, se nemohou účastnit chatu, ani se jim nezobrazí chatová konverzace.

Spuštění skupinového chatu:

  • Na navigačním panelu klepněte na Adresář a zvýrazněte název schůzky, pak klepněte na chat-rain.
  • Na stránce Chat klepněte na vytvořit a zadejte název schůzky.

Historie chatů se zaznamenává v konferenční místnosti a ostatní, kteří se ke schůzce přihlásí později, si mohou přečíst historii chatu. Historii chatu nelze smazat.

POZNÁMKA: Chat není v současné době k dispozici pro zasedací místnosti, které používají přístupový kód.