Konfigurace nastavení

Chcete-li konfigurovat nastavení, klikněte na profil Icon avatar v pravém horním rohu a vyberte možnost Nastavení.

  1. Nastavte předvolbu kamery
  2. Nastavte předvolbu zvuku
  3. Vyberte svůj jazyk

Můj profil

Chcete-li zobrazit kontaktní informace, klikněte na profil Icon avatar v pravém horním rohu a vyberte možnost Můj profil

Zobrazí se následující informace:

    • Váš odkaz na schůzku
    • Vaše telefonní číslo (čísla). Můžete také přistupovat k dalším telefonním číslům.
    • Adresa vašeho videosystému