Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Lifesize důležitá. Vaše osobní údaje vedeme jako velmi důvěrné. Díky ujištění, že znáte naše online zásady ochrany osobních údajů a rozumíte jim, vám budeme moci poskytovat lepší služby. Najděte si chvilku a přečtěte si následující zásady, ve kterých se dozvíte, jak zacházíme s vašimi osobními údaji.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lifesize:

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE A BEZPEČNOST

Ochrana vašich osobních údajů je pro společnost Lifesize důležitá. Vaše osobní údaje vedeme jako velmi důvěrné. Díky ujištění, že znáte naše zásady ochrany osobních údajů a rozumíte jim, a víte, jak společnost Lifesize používá a chrání osobní údaje shromážděné na svých internetových stránkách www.lifesize.com (dále jen „stránky“), vám budeme moci poskytovat vám lepší služby. Najděte si chvilku a přečtěte si následující zásady, ve kterých se dozvíte, jak zacházíme s vašimi osobními údaji a kontaktujte nás na adrese privacy @ lifesize.com v případě jakýchkoli otázek nebo případných obav.

SHROMAŽĎOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Proč shromažďujeme osobní údaje

Společnost Lifesize shromažďuje a používá vaše osobní údaje k poskytování kvalitních služeb zákazníkům. Kromě toho používáme vaše osobní údaje, abychom vás udrželi v obraze, co se týče nejnovějších produktů, aktualizací softwaru, zvláštních nabídek a dalších informací, které by vás podle našeho názoru mohly zajímat. To mohou být čas od času i informace od jiných technologických společností o produktech a službách, které mohou zkvalitnit vaše produkty Lifesize. Příležitostně vás můžeme také prostřednictvím vašich osobních údajů kontaktovat online nebo prostřednictvím telefonu a požádat vás, abyste se zúčastnili průzkumu trhu, a umožnili nám tak změřit spokojenost zákazníků a vyvíjet lepší produkty.

Druhy shromažďovaných osobních údajů

V rámci této politiky ochrany osobních údajů „osobní údaje“ znamenají údaje, které lze přiměřeným způsobem použít k vaší identifikaci nebo popisu vaší osoby.  Jedná se o osobní údaje, které nám umožňují vás kontaktovat (buď fyzicky nebo online), jako například:

 • Vaše jméno
 • Vaše e-mailová adresa
 • Vaše telefonní číslo
 • Vaše fyzická adresa
 • Uživatelské jméno a heslo vašeho účtu
 • Váš titul a název vaší společnosti
 • Vaše IP adresa
 • Název vaší domény
 • Vaše demografické údaje

Kromě toho budou automaticky shromážděny následující druhy údajů, a to v souvislosti s vaším využíváním výrobků a služeb společnosti Lifesize, včetně Lifesize Cloud:

 • Sériové číslo zařízení
 • Verze softwaru
 • Připojené hardwarové produkty
 • Uživatelské nastavení
 • Informace o ostatních systémech
 • Záznamy dat hovorů (například počet hovorů, účastníků a doba hovoru)

Informace, které poskytujete nebo které jsou shromažďovány v souvislosti s používáním našich stránek a produktů a služeb Lifesize, jsou uloženy ve vašem systému Lifesize nebo na serverech Lifesize, jak je dále popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Poskytování osobních údajů

Osobní údaje nám poskytujete například při registraci na našich stránkách nebo při používání našich produktů a služeb, případně v takových chvílích, kdy stahujete software Lifesize, přihlašujete se ke svému účtu, přistupujete k informacím o produktech a aktualizacím, zobrazujete si náš zpravodaj, registrujete se na seminář, přistupujete na portál pro technické služby nebo podporu, nebo se přihlašujete na stránku, která vyžaduje ověření. Kromě toho vás můžeme čas od času požádat o účast v průzkumu. V každém případě se dozvíte, jaké osobní údaje odesíláte, protože je budete zadávat ručně. Pokud se rozhodnete neregistrovat a neposkytnout nám své údaje, můžete stále používat většinu našich stránek. Bohužel však nebudete mít přístup k oblastem, které vyžadují registraci.

Automatické shromažďování údajů

Společnost Lifesize automaticky shromažďuje v protokolech našeho serveru určité údaje o vašem počítačovém hardwaru a softwaru, když navštívíte naše stránky nebo použijete naše produkty nebo služby. Tyto údaje mohou zahrnovat takové prvky, jako jsou vaše IP adresa, operační systém, popis všech připojených produktů Lifesize a způsobu, jakým se tyto produkty používají, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupu, poskytovatele služeb a příslušné webové adresy. 
Společnost Lifesize a její poskytovatelé služeb (třetí strany) shromažďují neosobní údaje o tom, jak používáte naše stránky prostřednictvím „cookies“ (malé textové soubory, které mohou být přečteny webovým serverem v doméně, která vkládá cookies na váš pevný disk), souhrnných internetových značek (např. webové signály) a sledovacích navigačních dat. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si stránku Správa pravidel používání Cookies.
 Rovněž shromažďujeme informace typu URL webových stránek, které jste předtím navštívili, stránky, které navštěvujete v rámci našeho webu, a podrobnosti o všech transakcích (stahování, požadavky atd.). Tyto informace nám pomáhají pochopit, jak komunikujete s našimi stránkami a umožňují nám optimalizovat naše marketingové snahy, například správu naší propagace na jiných stránkách, které zobrazují reklamy na základě vašich aktivit na našich stránkách. Pokud si přejete spravovat své preference ohledně cílení reklam, přejděte na stránku Odhlášení uživatele organizace Network Advertising Initiative a pomocí tohoto nástroje se odhlaste. Všimněte si, že bez ohledu na vaše preference budete i nadále dostávat nepersonalizované reklamy. Můžete také nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když se použije soubor cookie, nebo aby odmítl nebo odstranil všechny soubory cookie – některé funkce našich stránek pak ale nemusí fungovat.

Funkce sociálních médií

Tyto stránky zahrnují mediální funkce sociálních sítí, jako například tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku, a widgety, včetně tlačítka „Sdílet“ (souhrnně „Funkce“). Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu, vámi navštívenou stránku na našem webu a mohou ke své správné funkci používat soubory cookie. Tyto funkce jsou hostovány buď třetí stranou nebo přímo na našich stránkách a umožňují vám umisťovat informace o vašich aktivitách na našich stránkách na vaši profilovou stránku a sdílet je s ostatními uživateli ve vaší síti. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů společnosti, která je poskytuje.

Nákup produktů

Veškeré údaje o platbě, včetně údajů o kreditní kartě, které odešlete prostřednictvím našich stránek, jsou shromažďovány naším zpracovatelem plateb, nikoli společností Lifesize. Náš zpracovatel plateb je oprávněn shromažďovat a používat poskytnuté informace pouze pro účely poskytování této služby. Přečtěte si prohlášení o ochraně osobních údajů našeho zpracovatele plateb, které lze zobrazit tam, kde se shromažďují vaše údaje.

Uchovávání obsahu zaznamenaného v cloudu

Zákazníci mohou povolit určité funkce produktu k zaznamenávání komunikace účastníků během konferencí Lifesize Cloud. Pokud zákazníci tyto funkce povolí, záznamy konferencí ve formě uložených videí a přepisů konverzací (souhrnně „obsah zaznamenaný v cloudu“) mohou být uloženy společností Lifesize tam, kde je to možné. Podle typu obsahu zaznamenaného v cloudu mohou zákazníci společnosti Lifesize nastavit dobu trvání takového uložení a mohou odstranit takový obsah zaznamenaný v cloudu, jaký si zvolí. Společnost Lifesize přijme příslušná technická a bezpečnostní opatření na ochranu obsahu zaznamenaného v cloudu před neoprávněným přístupem nebo používáním. Používání nahrávacích a ukládacích funkcí Lifesize Cloud se řídí podmínkami Lifesize Cloud a zákazník je může kdykoli deaktivovat dle svého vlastního uvážení. Společnost Lifesize nemůže zobrazit nebo zrušit šifrování jakéhokoli obsahu zaznamenaného v cloudu bez souhlasu zákazníka.

Uchazeči o zaměstnání, současní a bývalí zaměstnanci

Pokud použijete tyto stránky, když se ucházíte o práci u společnosti Lifesize, použijeme vámi dodané osobní údaje pro zpracování vaší žádosti a pro monitorování statistik přijímání zaměstnanců. Pokud není zákonem vyžadováno jinak, nebudeme sdělovat vaše osobní údaje třetí straně (například v souvislosti s ověřením vašich referencí), aniž bychom vás informovali. Po dokončení náboru zaměstnanců můžeme uchovávat osobní údaje o neúspěšných kandidátech. Můžeme také uchovávat odosobněné statistické údaje o uchazečích, které jsou užitečné pro naše náborové aktivity. Sídlo společnosti Lifesize se nachází v Austinu v Texasu. Údaje o našich zaměstnancích a informace o náboru se uchovávají tam a na jiných místech působnosti společnosti Lifesize po celém světě. Jakmile jednou určitá osoba začne pracovat pro společnost Lifesize, zakládáme k jejímu pracovnímu vztahu osobní složku a poskytujeme podrobnější informace o tom, jak během této doby uchováváme osobní údaje.

Osobní údaje dětí

Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od návštěvníků stránek nebo uživatelů produktů nebo služeb Lifesize, kteří jsou mladší 13 let. Pokud se k nám dostane informace o tom, že máme takové osobní údaje, podnikneme přiměřené kroky k jejich odstranění.

Rozsah

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na údaje shromážděné prostřednictvím stránek Lifesize, produktů a služeb, včetně Lifesize Cloud. Chcete-li získat další informace o Lifesize Cloud, klikněte zde a projděte si prohlášení ochrany osobních údajů Lifesize Cloud. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na používání nepřidružených stránek, na které mohou tyto stránky odkazovat, včetně funkcí sociálních médií. Společnost Lifesize vám doporučuje, abyste si pečlivě přečetli prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů jakékoli webové stránky, kterou navštívíte.

JAK POUŽÍVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Používání osobních údajů

Společnost Lifesize používá vaše osobní údaje pouze k účelu, pro který je nám poskytujete, jak je popsáno v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

Sdílení osobních údajů se třetími stranami

Společnost Lifesize neobchoduje, nepronajímá ani neprodává údaje o zákaznících nebo uživatelích nepřidruženým společnostem. Protože je však společnost Lifesize globální společnost, vaše osobní údaje mohou být sdíleny po celém světě s dalšími třetími stranami, které se společností Lifesize pracují nebo ji podporují v poskytování produktů a služeb. Například můžeme zveřejnit vaše osobní údaje v souvislosti s následujícím:

 • Společnost Lifesize uzavírá po celém světě smlouvy s partnery distribučních kanálů, včetně distributorů a prodejců, za účelem prodeje produktů a služeb koncovým uživatelům. Od distribučních partnerů požadujeme plnění dohody na ochranu vašich osobních údajů v souladu se zásadami ochrany osobních údajů Lifesize.
 • Společnost Lifesize rovněž najímá přepravní společnosti za účelem efektivního doručení produktů zákazníkům. Těmto společnostem poskytujeme vaše osobní údaje pouze pro účely expedice a doručení.
 • K poskytování služby pro vás můžeme také najmout přidružené i nepřidružené poskytovatele služeb. Například můžeme použít poskytovatele e-mailových služeb k tomu, abychom vám naším jménem zasílali e-mailová sdělení. Všichni poskytovatelé služeb podléhají přísné mlčenlivosti a zpracovávají vaše údaje pouze naším jménem a podle našich pokynů.
 • Můžeme případně volně sdílet revidované nebo anonymní údaje, avšak teprve po provedení revize, abychom zajistili, že příjemci nebudou moci data využít k vaší identifikaci nebo si je s vámi spojit.
 • Možná budeme muset zveřejnit informace pro účely ochrany vašich nebo našich práv, protože to bude vyžadovat zákon, nebo abychom vyhověli soudním příkazům a vládním subjektům. Zákon může rovněž vyžadovat zveřejnění vašich osobních údajů vládním orgánům, jako například úřadům vymáhajícím právo v zemích, kde působíme my nebo třetí strany jednající naším jménem.
 • Údaje můžeme zveřejnit jinému podnikatelskému subjektu, se kterým máme v plánu se sloučit nebo nás tento podnikatelský subjekt hodlá koupit; nebo organizaci, která se účastní fúze, převodu nebo prodeje našeho majetku nebo podniku.
 • Veškeré údaje, které umístíte na veřejných oblastech našich stránek, jako jsou diskuzní fóra, blogy nebo jiné oblasti, budou k dispozici veřejnosti a my je můžeme využívat a publikovat podle našeho uvážení.
 • Údaje můžeme zveřejnit také na ochranu a obranu práv nebo majetku společnosti Lifesize, včetně jejích webových stránek, nebo pokud jsme přesvědčeni, že toto zpřístupnění je nezbytné pro veřejný zájem.

Dříve, než zveřejníme vaše osobní údaje z jiných důvodů, než jsou popsány výše, vyžádáme si nejprve váš souhlas, a to například prostřednictvím e-mailu, prokliku, online možnosti odhlášení nebo jinak. V případě, že sdělíme vaše osobní údaje třetí straně, budeme od této třetí strany vyžadovat ochranu a udržování vašich osobních údajů v souladu s našimi zásadami.  Naši dodavatelé nesou plnou odpovědnost za dodržování zákona a my pravidelně kontrolujeme jejich tvrzení, certifikace a registrace vztahující se k zabezpečení osobních údajů a dat spotřebitelů.  Nestanoví-li příslušný zákon jinak, nese společnost Lifesize plnou odpovědnost za porušení zásad ochrany osobních údajů třetí strany, pokud sami selžeme v naší povinné péči.

Používání neosobních údajů

Anonymní a agregovaná data používáme také k vytváření statistik a výkazů pro různé obchodní účely, mimo jiné v souvislosti se zachováním funkčnosti stránek a produktů a služeb Lifesize, a pro související marketingové účely.

E-mailové zprávy

Společnost Lifesize uživatelům pravidelně rozesílá e-maily s informacemi o našich produktech a službách. Také používáme sledovací pixely, abychom zjistili, jaký celkový počet lidí otevírá naše e-maily.

Souhlas s přenosem

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím stránek Lifesize a produktů nebo služeb Lifesize mohou být uloženy a zpracovány ve Spojených státech nebo v jakékoli jiné zemi, kde společnost Lifesize nebo její pobočky, dceřiné společnosti nebo zástupci provozují svá zařízení. Používáním těchto stránek vyjadřujete svůj souhlas se sběrem, zpracováním, údržbou a přenosem osobních údajů mimo vaši zemi, a to včetně Spojených států a jiných příslušných oblastí, v nichž nemusí být zákony na ochranu osobních údajů tak komplexní nebo rovnocenné k zákonům v zemi, ve které máte bydliště nebo jste jejím občanem.

KONTROLA A PŘEZKOUMÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Váš souhlas

Používáním našich stránek souhlasíte s tím, aby společnost Lifesize používala vaše osobní údaje tak, jak je uvedeno dále v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů nemají vytvářet ani nevytváří žádná smluvní nebo jiná zákonná práva v zájmu nebo ve prospěch kterékoli strany.

Vaše volba a odstoupení

Pokud nesouhlasíte s těmito zásadami na ochranu osobních údajů nebo s některou z jejich podmínek, můžete se rozhodnout, že nebudete naše stránky, produkty nebo služby používat. Můžete také kdykoli přezkoumávat, upravovat nebo odstraňovat informace, které o vás uchováváme. V rozsahu povoleném příslušným zákonem okamžitě vyhovíme každému požadavku na přezkoumání, úpravu nebo odstranění vašich údajů. Můžete si od nás rovněž vyžádat aktualizaci nebo vymazání/deaktivaci určitých informací, které se vás týkají. Můžete nás také kontaktovat a žádat odstranění vašich osobních údajů z blogu, diskuzních fór či jiných veřejných ploch na našich stránkách. Společnost Lifesize nemusí být schopna odstranit některé nebo všechny vaše osobní údaje. V takovém případě vás informujeme o důvodu. Obraťte se na nás prostřednictvím následujících kontaktů:

 • Telefon: + 1-877-LIFESIZE nebo + 1-512-347-9300
 • Kontaktní osoba: Ředitel oddělení ochrany osobních údajů
 • Poštovní adresa: Lifesize, Inc. Attn: Chief Privacy Officer 1601 South Mopac Expressway, Suite 100 Austin, Texas 78746
 • E-mail: privacy@lifesize.com

Zasílání marketingových e-mailů můžete ukončit prostřednictvím pokynů pro zrušení předplatného, které jsou obsaženy v daném e-mailu nebo na stránce správy předplatného na našem webu. Společnost Lifesize odpoví na váš požadavek na přezkoumání údajů, které o vás máme, do 30 dnů od obdržení takové žádosti.
Kdykoli vás požádáme o vaše osobní údaje, dáme vám rovněž možnost nepovolit nám jejich využívání pro určité účely. Vaše údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud bude váš uživatelský účet aktivní nebo podle toho, jak to bude potřeba k poskytování našich služeb, a bude-li to nezbytné ke splnění našich právních závazků, řešení sporů a prosazování našich dohod.

OCHRANA ÚDAJŮ

Společnost Lifesize se zavazuje k ochraně vašich osobních údajů. Abychom zajistili, že vaše osobní údaje zůstanou přísně důvěrné, sdělujeme tyto pokyny na ochranu osobních údajů každému zaměstnanci společnosti Lifesize. Rovněž využíváme řadu bezpečnostních technologií a postupů, včetně šifrování SSL, abychom pomohli ochránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním. Veškeré informace, které se shromažďují, se ukládají v zabezpečené databázi. 

Bohužel žádný systém, ve kterém dochází k přenosu osobních údajů prostřednictvím Internetu, nedokáže zajistit úplnou bezpečnost 100 % času. Bezpečnost osobních údajů mohou ohrozit různé faktory, včetně neoprávněného vstupu na naše stránky nebo využívání našeho webu, a hardwarové nebo softwarové selhání. Společnost Lifesize nemůže zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naše stránky nebo prostřednictvím našich služeb. Přenos vašich osobních údajů na našich stránkách nebo prostřednictvím produktů a služeb Lifesize je na vaše vlastní riziko.

Mějte také na paměti, že je i nadále vaší povinností učinit následující opatření při používání těchto stránek a produktů a služeb Lifesize:

 • Chraňte vaše přihlašovací údaje, včetně vašeho uživatelského jména a hesla.
 • Ujistěte se, zda nikdo jiný nepoužívá stránky, zatímco je vaše zařízení přihlášeno na stránkách, a to včetně přihlášení prostřednictvím mobilního telefonu, Wi-Fi nebo připojení přes sdílený přístup, který používáte.
 • Odhlaste se ze stránek nebo je opusťte, když je nepoužíváte a
 • Zabezpečte další podrobnosti vašeho účtu.

Pokud se domníváte, že byl ohrožen váš účet nebo osobní údaje, co nejdříve se na nás obraťte prostřednictvím kontaktů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou spravovány v souladu s https://www.privacyshield.gov

Společnost Lifesize se řídí rámcovou dohodou Privacy Shield o ochraně osobních údajů mezi EU a USA a rámcovou dohodou Privacy Shield o ochraně osobních údajů mezi Švýcarskem a USA, přičemž každá je stanovena ministerstvem obchodu USA a týká se shromažďování, používání a uchovávání osobních údajů předávaných z Evropské unie a Švýcarska do Spojených států. Vztahuje se také na osobní údaje v rámci pracovního poměru, přičemž se společnost Lifesize zavazuje spolupracovat s orgány pro ochranu osobních údajů EU (DPA) a se švýcarským federálním inspektorem pro ochranu údajů a informací (FDPIC) a v souladu s doporučeními vydanými takovými orgány s ohledem na údaje o lidských zdrojích.  Společnost Lifesize na ministerstvu obchodu doložila osvědčení o tom, že dodržuje principy dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů. Pokud existuje jakýkoli rozpor mezi podmínkami v těchto zásadách ochrany osobních údajů a principy dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů, jsou rozhodující principy dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů. Chcete-li se dozvědět více o programu Privacy Shield o ochraně osobních údajů a prohlédnout si naše osvědčení, navštivte prosím https://www.privacyshield.gov/

VYMÁHÁNÍ A ŘEŠENÍ SPORŮ

Společnost Lifesize používá sebehodnotící přístup k zajištění souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a pravidelně ověřuje, zda jsou zásady přesné a komplexní, co se týče informací, které mají být skryté, viditelně zobrazené, implementované a přístupné. Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti Lifesize nebo těchto stránek, doporučujeme vám kontaktovat nás následujícími způsoby:
Telefon: + 1-877-LIFESIZE nebo + 1-512-347-9300
Kontaktní osoba: Ředitel oddělení ochrany osobních údajů
Poštovní adresa: 
Lifesize, Inc.
Attn: Chief Privacy Officer
1601 South Mopac Expressway, Suite 100
Austin, Texas 78746
E-mailová adresa: 
privacy@lifesize.com

V souladu s principy dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů se společnost Lifesize zavazuje k řešení stížností týkajících se našeho shromažďování nebo používání vašich osobních údajů. Jedinci pocházející z EU a Švýcarska s dotazy nebo stížnostmi týkajícími se našeho dodržování dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů nebo zásad na ochranu osobních údajů by měli nejprve kontaktovat společnost Lifesize na výše uvedených kontaktech.

Pokud jste nejprve kontaktovali našeho pracovníka oddělení pro ochranu osobních údajů a dali nám již dostatečné množství času pro vyřešení vaší stížnosti, a přesto není vaše záležitost týkající se používání osobních údajů nebo dat uspokojivě vyřešena, kontaktujte prosím (zdarma) našeho poskytovatele řešení sporů (třetí stranu) na webu https://feedback-form.truste.com/watchdog/request. Proces řešení sporu TRUSTe bude veden v angličtině.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Lifesize v souladu s dohodou Privacy Shield o ochraně osobních údajů a její implementací podléhají vyšetřovací a vymáhací pravomoci Federální obchodní komise USA (FTC).  V případě, že spor nelze vyřešit pomocí jiných postupů, v některých případech (jak je popsáno podrobněji na stránkách dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů na https://www.privacyshield.gov/), můžete iniciovat závazné rozhodčí řízení prostřednictvím panelu dohody Privacy Shield o ochraně osobních údajů. 

ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ

Tyto zásady ochrany osobních údajů může společnost Lifesize kdykoli změnit. Na jakoukoli změnu vás upozorníme zveřejněním na našich webových stránkách. Kvůli případným změnám vám doporučujeme zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak společnost Lifesize chrání vaše osobní údaje. Pokud budete po zveřejnění změn nebo dodatků k těmto zásadám ochrany osobních údajů naše webové stránky dále používat, dáváte tak najevo souhlas se všemi změnami a dodatky. V každém případě nebudeme bez vašeho souhlasu provádět žádné změny, které by hůře chránily vaše osobní údaje shromážděné v minulosti. Děkujeme vám za váš zájem o Lifesize a naše produkty a služby.

Revidováno 26. října 2017