Naplánování automatického restartování systému

Nyní máte možnost automaticky restartovat Lifesize icon v naplánovaném čase, který si vyberete. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

Pomocí SSH získejte přístup do příkazového řádku systému Lifesize Icon, který chcete konfigurovat a potom se přihlaste.

Za rbsh> napište příkaz clish.

rbsh>clish

Nyní jste vstoupili do rozhraní příkazového řádku a měli byste vidět $.

Když se použije se slovesem get, cíl  autoreboot zobrazí aktuální nastavení a místní čas automatické funkce nočního automatického restartování. Pokud je to povoleno, zařízení se restartuje v konkrétním místním čase, jestliže systém v tomto místním čase spí. Vzbuzený systém se restartuje při dalším „uspávání“ systému. Když se použije se slovesem set, určí se, zda se zařízení automaticky restartuje každý večer a volitelně lze zadat místní čas, ve kterém se provede automatické restartování. Časy jsou zobrazovány ve 24hodinovém formátu.

Argumenty get: Žádné

Příklady get:

get system autoreboot

off,22,00,00

ok,00

get system autoreboot –V

Noční restart, hodina, minuta, sekunda

on,22,00,00

ok

Argumenty set:

< {on|off|keep}>on povolí automatický restart

off zakáže automatický restart

keep znamená zachování současné hodnoty, užitečné, pokud měníte pouze čas

[-H {0..23}]Zadejte hodiny.
[-M {0..59}]Zadejte minuty.
[-S {0..59}]Zadejte sekundy.

set Examples:

povolí funkci automatického restartu

set system autoreboot on

ok,00

zakáže funkci automatického restartu

set system autoreboot off
ok,00

změní hodinu automatického restartu na 23

set system autoreboot on –H 23

ok,00

změní hodinu a minutu automatického restartu na 21:30

set system autoreboot keep –H 21 –M 30

ok,00