Filtrování IP adresy a domény

Nastavení anti-spamových filtrů na příchozí hovory pomocí IP adres a doménových jmen:

  1. Jděte na Předvolby > Anti-spamová konfigurace.
  2. V části Obecné zvolte Povolit anti-spam.
  3. V části Povolené IP adresy a Povolené domény zadejte konkrétní povolené síťové IP adresy a domény. Příchozí hovory z jakékoli IP adresy nebo názvu domény neuvedené  v těchto polích jsou blokovány. Pomocí znaku (|) vymezte více adres a pomocí znaku * (hvězdička) specifikujte rozsah adres.
  4. Klikněte na Uložit.

Poznámka: Je-li to možné, do seznamu povolených adres vždy zadejte gatekeeper H.323.