Filtrování ID dodavatele

S filtrováním H.323 můžete povolit filtrování pro ID dodavatele a přímé vytáčení. Možnost Povolit filtrování pro ID dodavatele H.323 omezuje příchozí hovory na prodejce se signálními parametry, které odpovídají povoleným dodavatelům hardware. Možnost Povolit kontrolu vytáčených číslic ověří, zda informace o nastavení volání odpovídají informaci volajícího uživatele. Pokud ne, uživatel je zablokován.

Kontaktujte technické služby Lifesize, budete-li potřebovat pomoc s touto funkcí.