Nastavení volání a mediální porty

Chcete-li volat do jiných systémů přes firewall, musíte pomocí následujících možností nakonfigurovat svůj firewall tak, aby umožňoval příchozí a odchozí provoz systému:

UDP port 1719Registrace gatekeepera.
TCP port 1720Vyjednávání spojení hovoru H.323.
UDP port 5060Vyjednávání spojení hovoru SIP.
TCP port 5060Vyjednávání spojení hovoru SIP, je-li pro hovory SIP povolen protokol TCP signalizace.
TCP port 5061TLS signalizace v hovorech SIP, je-li povolena signalizace TLS.
POZNÁMKA: TLS je jedinou dopravní cestou pro šifrované hovory.
Vyžadované TCP
a UDP porty
Rozsah je zadán v Předvolby > Síť > Vyhrazené porty.