Použití Icon v soukromé LAN s NAT

Pokud se rozhodnete umístit své videosystémy v soukromé síti LAN, musíte použít NAT pro komunikaci s externími systémy. To může zahrnovat aktivaci statické NAT v systému Lifesize.

Na firewallu, ať již samostatném nebo zabudovaném do routeru, musíte provést jednu z následujících úloh:

Přečtěte si více o omezeních vyhrazených portů a najděte si více informací v dokumentaci dodavatele vašeho firewallu.

Povolení statické NAT

NAT umožňuje v síti LAN komunikaci mezi zařízeními, která mají soukromé IP adresy a zařízeními, která jsou přístupná prostřednictvím veřejné sítě IP. Statické NAT zajistí, že stejná veřejná IP adresa vždy mapuje privátní IP adresu systému, takže data z veřejné sítě určená pro soukromý systém mohou být spolehlivě směrována do systému.

Pokud používáte statické NAT pro přiřazení veřejné IP adresy k privátní IP adrese vašeho systému Lifesize, je nutné nakonfigurovat systém Lifesize pro práci se statickým NAT serverem. V prohlížeči přejděte do nabídky Předvolby > Síť a zvolte Statický NAT. Do pole Veřejná IP adresa NAT zadejte veřejnou IP adresu, název hostitele nebo plně kvalifikované jméno domény systému.

POZNÁMKA: Nemůžete aktualizovat systém z webového prohlížeče mimo firewall, je li povolena statická NAT. Namísto toho proveďte aktualizaci v rámci firewallu.

Testování prostředí NAT

Pokud váš firewall nepoužívá sadu funkcí, které provádí H.323 nebo SIP NAT, je nutné povolit NAT v systému Lifesize.

Uskutečněte hovor ze systému na internetu do vašeho systému v síti LAN. Pokud se váš soukromý systém připojí během prvních 2 sekund po odpovědi, konfigurace NAT pracuje správně. V případě, že nedojde ke spojení hovoru po zodpovězení a odpojí se po 30 až 50 sekundách, nastavení vyhrazeného portu vašeho kodeku neodpovídá nastavení na firewallu. Ujistěte se, že se shodují nastavení systému a firewallu pro porty UDP/TCP.

Pokud stále nemůžete uskutečnit úspěšný hovor, budete muset zakázat funkci stavové inspekce paketů na firewallu. Někteří dodavatelé firewallu této funkci říkají dynamické filtrování paketů. Více informací naleznete v dokumentaci dodavatele vašeho firewallu.