Aktivace Icon

Připojte se ke cloudové službě Lifesize během úvodní konfigurace. Zjistěte více.

Chcete-li zahájit tento proces po instalaci, resetujte systém do výchozího nastavení. Přečtěte si více o resetování systému.

POZNÁMKA: Abyste mohli připojit Icon ke službě, musíte mít uživatelský účet Lifesize.

 1. Když se vás průvodce úvodní konfigurací zeptá, zda se chcete připojit ke cloudové službě Lifesize, zvolte Ano.
 2. Otevřete prohlížeč a přejděte na adresu URL uvedenou na ikon.
  POZNÁMKA: Není možné aktivovat Icon z webového rozhraní systému.
 3. Přihlaste se zadáním e-mailové adresy a hesla Lifesize.
 4. Zadejte aktivační kód zobrazený na Icon.
  Naskenováním QR kódu otevřete přihlašovací stránku Lifesize v prohlížeči, kde se už objeví váš aktivační kód.
 5. Icon můžete přiřadit konkrétnímu uživateli nebo konferenční místnosti.
  Konkrétní uživatel – umožňuje koncovým uživatelům Lifesize přiřadit zařízení sobě.
  Uživatel– umožňuje správcům Lifesize přiřadit zařízení libovolnému uživateli v jejich skupině Lifesize.
  Konferenční místnost Tuto možnost použijte, pokud se zařízení nachází v konferenční místnosti a je určeno pro více uživatelů.
  Tato možnost vytvoří samostatný účet Lifesize pro Icon. Zadejte název systému, který se objeví v adresáři. Volitelně zadejte e-mailovou adresu pro volání systému
 6. Na hlavní obrazovce Icon přejděte na > a zobrazte si stav systému. Je-li Icon nakonfigurován úspěšně, objeví se volba Připraven pro Komunikace > Cloudová služba Lifesize.

Pouze pro Icon 450:Na konci procesu párování cloudové služby Lifesize se zobrazí možnost nastavení smart-framing. Volbou Ano zahájíte proces kalibrace. Chcete-li provést nastavení později, zvolte Ne. Více informací viz Kalibrace smart-framing.