Odstraňování Icon z uživatelského účtu Lifesize

  1. Resetujte počítač do výchozího nastavení.
  2. Když se vás průvodce úvodní konfigurací zeptá, zda se chcete připojit ke cloudové službě Lifesize, zvolte Ne.
  3. Správce Lifesize: Přihlaste se ke konzoli správce a odstraňte Icon z uživatelského účtu Lifesize.