Záznamy hovorů

Stáhněte si historii volání v nabídce Diagnostika > Záznamy o volání > Stáhnout záznamy o volání. Uložte si soubor .tgz, který obsahuje soubor XML a tabulku stylů XSL pro prohlížení v aplikaci podle vašeho výběru.

Každý úsek volání je uložen na jednom řádku, který obsahuje následující:

 • Typ volání
 • Název a IP adresu vzdáleného koncového uživatele
 • Čas zahájení a trvání
 • Směr volání
 • Protokol
 • Vytáčené a skutečné šířky pásem
 • Důvod pro odpojení

Možné důvody pro odpojení jsou následující:

 • Hovor byl řádně ukončen.
 • Vzdálený koncový uživatel není dostupný.
 • Vzdálený koncový uživatel byl zaneprázdněný.
 • Byl dosažen maximální počet hovorů.