Diagnostika kamery

Nakonfigurujte předvolby kamery v nabídce Diagnostika > Kamera:

Předvolby diagnostiky kamery jsou k dispozici pouze v případě, že je vybraná kamera připojena k systému Lifesize a jako stav kamery je zobrazeno Připojeno v části Diagnostika> Systémové informace a v nabídce > na displeji systému.

Funkce anti-flicker

Světla napájená zdrojem napájení 50 Hz mohou způsobovat blikání, které kamera zachycuje a přenáší do systému. Pokud používáte světla napájená zdrojem napájení 50 Hz a pozorujete blikání videa, nastavte funkci Anti-Flicker na 50 Hz. Výchozí hodnota je Auto.

POZNÁMKA: Hodnota, kterou zvolíte pro tuto předvolbu, platí pro všechny kamery připojené k systému.

Některá nastavení expozice kamery určená pro použití v místnostech osvětlených slunečním zářením mohou způsobit blikání. Chcete-li odstranit blikání, zvyšte jas.

Automatická expozice

Automatické expozice udává, jak kamera automaticky upravuje clonu a rychlost závěrky za účelem přizpůsobení jasu videa. Zvolte metodu automatické expozice kamery zadáním jedné z následujících hodnot v nabídce Metoda automatické expozice HD:

Hodnota Popis
Celý snímek Výchozí hodnota. Upravuje expozici pro průměrný jas celého videa.
Vyvážení na střed Upravuje expozici pro průměrný jas celého snímku videa, ale přiřadí vyšší váhu středu snímku.
Bod Upravuje expozici pro průměrný jas malého prostoru ve středu snímku.
Manuální Deaktivuje automatickou expozici. Upravte expozici ručně změnou hodnoty Jas.

Jas

Jas kamery se vztahuje k množství světla přijatého objektivem kamery. Tmavé scény můžete vylepšit pomocí nastavení osvětlení místnosti a ručního nastavení jasu kamery.

Pokud vyberete metodu automatické expozice, kamera se sama přizpůsobí na základě nastavení jasu. Úprava hodnoty Jas nastaví novou cílovou hodnotu.

Pokud je metoda automatické expozice Manuální, kamera používá pouze nastavení jasu.

Vyvážení bílé

Vyvážení bílé barvy na kameře se týká toho, jak kamera zpracovává bílou barvu, což je směs všech barev. Upravte vyvážení bílé barvy, pokud je barva videa nevyrovnaná. Vyvážení bílé je ovlivněno typem zdroje světla.

Pokud je hodnota nastavena na hodnotu Auto, systém Lifesize ve výchozím nastavení určuje správnou hodnotu vyvážení bílé barvy na kameře tím, že se automaticky přizpůsobí změněným světelným podmínkám v místnosti.