Integrace

Váš Icon můžete integrovat do cloudové služby Lifesize, sady aplikací UVC a Lifesize Bridge. Dostupné možnosti závisí na aplikacích nakonfigurovaných ve vašem prostředí.

Volba Zobrazí se při integraci s ... Konfigurace
Plán UVC Manager Spravujte svůj videosystém v aplikaci UVC Manager.
Adresář  Cloudová služba Lifesize Připojení ke cloudové službě Lifesize
UVC ClearSea Zřizování Icon přes UVC ClearSea
Integrace Icon s UVC ClearSea
UVC Manager Spravujte svůj videosystém v aplikaci UVC Manager.
Adresářový server Konfigurace integrace v nabídce Předvolby > Adresář.
Schůzky  Cloudová služba Lifesize Připojení ke cloudové službě Lifesize
UVC ClearSea

(Váš systém se registruje do UVC ClearSea přes H.323.)

Povolení podpory Icon pro konference Lifesize MCU
UVC Manager Spravujte svůj videosystém v aplikaci UVC Manager.
UVC Multipoint nebo Lifesize Bridge Nakonfigurujte integraci v nabídce Předvolby > MCU > Povolit integraci MCU.
Záznam  UVC Video Center Nakonfigurujte systém tak, aby zaznamenával do UVC Video Center v nabídce Předvolby > Záznam a datový proud.
Eskalace hovoru Cloudová služba Lifesize Připojení ke cloudové službě Lifesize
UVC ClearSea Zřizování Icon přes UVC ClearSea
Integrace Icon s UVC ClearSea
Globální vyhledávání  UVC ClearSea Zřizování Icon přes UVC ClearSea
Integrace Icon s UVC ClearSea
Navigace a vyhledávání