Potřebujete pomoc?

Následující oddíly popisují příznaky, možné příčiny a potenciální řešení běžných problémů, se kterými se můžete setkat v systému Lifesize.

Stav systému
Napájení a připojení
Problémy se zvukem
Prezentace
Problémy s kamerou
Problémy se zobrazením
Úprava osvětlení místnosti

Při problémech vizuálně zkontrolujte jednotku. Zajistěte, aby systém nebyl vystaven vodním nebo tepelným zdrojům anebo aby nebyl fyzicky poškozen.

Nesprávně připojené nebo uvolněné kabely jsou běžnými problémy s hardwarovými jednotkami. Při zkoumání problémů se systémem nejprve zkontrolujte vnější ovládací prvky a kabelová připojení. Ujistěte se, že přípojky jsou správné a bezpečné, a že kabelům nic nebrání v cestě. Zjistěte si informace o správné kabeláži u správce.