Údržba systému

Přihlaste se do webového rozhraní svého systému, abyste mohli provádět jeho údržbu.

Restartovat Diagnostika > Restartování systému
Uložit Údržba > Resetování systému > Ukládání systému
Uloží záložní soubor do počítače.
Obnovit Údržba > Resetování systému > Obnovení systému
Resetovat Údržba > Resetování systému > Resetování systému
Obnovit Údržba > Resetování systému > Obnova systému
Aktualizovat licenční klíčeÚdržba > Licenční klíče
Aktualizovat systémový softwareÚdržba > Aktualizace systému

Diagnostické nástroje jsou dostupné v části Diagnostika.