Servery adresáře

Jestliže nepoužíváte jinou metodu k naplnění vašeho adresáře Icon (jako je cloudová služba Lifesize, UVC ClearSea nebo UVC Manager) můžete nakonfigurovat váš systém Lifesize tak, aby načítal uživatelské informace z externího adresáře používajícího LDAP. Jakmile integrujete adresářový server, uživatelské informace z adresářového serveru budou k dispozici ve videosystému v nabídce  > .

Integraci adresářového serveru nakonfigurujete v nabídce Předvolby > Adresář.

Předvolby Popis Výchozí hodnota
Název hostitele Název hostitele nebo IP adresa vašeho adresářového serveru. Žádná výchozí
Uživatelské jméno
Heslo
Uživatelské jméno a heslo při přihlášení a přístupu k adresářovému serveru. Žádná výchozí
Základ Základní jedinečné jméno (DN) používané při dotazování vašeho adresářového serveru. Žádná výchozí
Port Port adresářového serveru. Žádná výchozí
Šifrování Je-li povoleno TLS, videosystém Lifesize vyjedná zabezpečené připojení na port adresářového serveru. Žádný

Adresář LDAP obnoví svá data, jakmile přejdete na > a od posledního obnovení uplyne 10 minut. K obnovení dojde pouze v pouze v případě, že se adresář používá. Obnovení dat v adresáři zahrnuje nové záznamy, aktualizaci stávajících záznamů a mazání záznamů, které se již nepoužívají v databázi serveru.