Jazyk a duální zobrazení

 

Jazyk

Vyberte jazyk uživatelského rozhraní v nabídce Předvolby > Vzhled > Jazyk. Ke změně jazyka můžete rovněž použít dálkové ovládání: výběrem  zvolte jazyk.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit jazyk vašeho webového rozhraní, vyberte možnost Jazyk na přihlašovací obrazovce.

 

Duální zobrazení (pouze Icon 600 a 800)

Pokud připojíte druhý displej, vyberte možnost rozložení v nabídce Předvolby > Vzhled > Fyzické uspořádání displeje. Váš videosystém Lifesize automaticky nakonfiguruje druhý displej podle vašeho výběru a stavu videosystému.

POZNÁMKA: Připojení druhého displeje vyžaduje licenční klíč. Podrobnosti vám poskytne zástupce společnosti Lifesize.

Volba Displej 1 Displej 2
Výchozí Kamery, volající, lokální prezentace, prezentace v rámci hovoru, kombinace volající + prezentace v rámci hovoru Zrcadlo, prezentace v rámci hovoru
Odděleně Kamery, volající, lokální prezentace Zrcadlo, prezentace v rámci hovoru
Sousední Kamery, volající, lokální prezentace Jen prezentace v rámci hovoru
Sousední (nikdy prázdný) Podobně jako Sousední, ale zrcadlí místní zobrazení nebo prezentaci, když neprobíhá hovor Místní zobrazení, když probíhá videohovor bez prezentace
Duální
(Icon 800)
Místní zobrazení nebo prezentace vstupu 1, když neprobíhá hovor Místní zobrazení nebo prezentace vstupu 2, když neprobíhá hovor
Zrcadlové Kamery, volající, lokální prezentace, prezentace v rámci hovoru, kombinace volající + prezentace v rámci hovoru Kamery, volající, lokální prezentace, prezentace v rámci hovoru, kombinace volající + prezentace v rámci hovoru
Jednoduché Kamery, volající, lokální prezentace, prezentace v rámci hovoru, kombinace volající + prezentace v rámci hovoru Deaktivováno