Přehled konfigurace

Jakmile poprvé nainstalujete systém, průvodce vás nasměruje na konfiguraci jazyka, nastavení sítě a časového pásma. Při té příležitosti si také můžete zvolit připojení Icon ke cloudové službě Icon Lifesize.

Po instalaci proveďte konfiguraci svého videosystému pomocí dálkového ovladače nebo z webového rozhraní systému:

  1. Otevřete webový prohlížeč.
  2. Najděte IP adresu systému. Zobrazí se v na hlavní obrazovce.

Uživatelé cloudové služby Lifesize: Výběrem > zobrazte IP adresu.

Po instalaci můžete také nakonfigurovat následující možnosti:

Co chcete dělat? Přečtěte si více
Připojit k Lifesize.
Pokud jste nepřipojili Icon ke cloudové službě Lifesize během úvodní konfigurace, restartujte svůj systém, aby se spojil s účtem Lifesize.
Připojení ke cloudové službě Lifesize
Integrovat svůj systém s dalšími aplikacemi Lifesize. Integrace
Nastavit hesla pro správce.
Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte do nabídky Předvolby > Hesla.
Přístup k systému a hesla
Změnit systémový čas, datum a časové pásmo.
Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte do nabídky Předvolby > Datum a čas.
Datum a čas
Změnit jazyk systémového rozhraní.
Proveďte následující:
 • Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte do nabídky Předvolby > Vzhled .
 • Zvolte možnost pomocí dálkového ovládání.

POZNÁMKA: Chcete-li změnit jazyk vašeho webového rozhraní, vyberte možnost Jazyk na přihlašovací obrazovce webového rozhraní.

Jazyk
Změňte název systému.
Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte do nabídky Předvolby > SystémUživatelé cloudové služby Lifesize: název vašeho systému je definován v Lifesize, jakmile připojíte Icon ke službě.
Název systému
Nastavte bezpečnou oblast.
Pokud v pravém horním rohu vašeho displeje zcela nevidíte den, datum a čas, zvolte > a nastavte bezpečnou oblast.
Možnosti systému
Vyberte konfiguraci pro duální zobrazení. (pouze Icon 600 a 800).
Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte do nabídky Předvolby > Vzhled > Fyzické uspořádání displeje .
Duální zobrazení
Nahrajte uživatelské pozadí do svého Icon.
Pokud máte zařízení Icon, která jsou připojena ke cloudové službě Lifesize, můžete na pozadí svého systému nahrát uživatelský obrázek z Konzoly správce.
Cloudová služba Lifesize
Přizpůsobte si Lifesize Phone HD. 
Zákazníci cloudové služby Lifesize s Lifesize Phone HD připojeným k systému řady Lifesize Icon (s výjimkou Lifesize Icon Flex) mohou přizpůsobit časová pásma a tlačítka na domovské obrazovce z Konzoly správce.
Cloudová služba Lifesize
Povolte H.323 a SIP.
Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte na:
 • Předvolby > H.323
 • Předvolby > Registrátor SIP 1
 • Předvolby > Registrátor SIP 2
H.323
SIP
Nakonfigurujte předvolby pro hovory, zvuk a video.
Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte na:
 • Přdvolby > Volání
 • Předvolby > Zvuk
 • Předvolby > Video
Předvolby volání
Předvolby zvuku
Předvolby videa
Nakonfigurujte svůj videosystém pro přecházení přes bránu firewall. Nakonfigurujte si firewall
Povolte automatické zřizování.
Povolte videosystému najít zřizovací server a nakonfigurovat se s nastaveními, která se zadávají na tomto serveru.
Zřizování Icon přes UVC ClearSea
Nakonfigurujte předvolby sítě.
Proveďte následující:
 • Přihlaste se do webového rozhraní a přejděte do nabídky Předvolby > Síť.
 • Dálkovým ovládáním zvolte > a zadejte přístupový kód (standardně 1234) .
Možnosti systému