Přístup k systému a hesla

Dálkové ovládání Přístup k funkcím správce ze zobrazení videosystému:

Vyberte > a zadejte přístupový kód (výchozí hodnota je 1234).

Prohlížeč Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu systému Lifesize. Přihlaste se s pověřením správce. Výchozí uživatelské jméno a heslo je admin.

IP adresa systému se zobrazí v  na hlavní obrazovce videosystému.

Uživatelé cloudové služby Lifesize: Výběrem  si zobrazte IP adresu.

Ve výchozím nastavení je vzdálená správa videosystému Lifesize přes HTTP povolena v nabídce Předvolby > Zabezpečení > Povolit vzdálenou správu přes HTTP.

UPOZORNĚNÍ: Zakázáním HTTP se odhlásíte a nebudete se již moci přihlásit zpět do systému.

SSH Přihlaste se s pověřením správce k relaci SSH a zadávejte příkazy pro správu systému Lifesize na dálku. Výchozí uživatelské jméno a heslo je admin.

Chcete-li se seznámit s používáním API, zadejte nápověda do příkazového řádku. Podrobnější dokumentaci o příkazech rovněž získáte na https://<videoSystemIPAddress>/docs/json/

Ve výchozím nastavení je vzdálená správa přes SSH povolena v nabídce Předvolby > Zabezpečení > Povolit přístup SSH.

UPOZORNĚNÍ: Když zakážete SSH, nebudete moci provádět dálkovou správu systému přes SSH.

UVC Manager S aplikací UVC Manager mohou správci spravovat videosystémy v celém podniku.

Pro správu hesel přejděte do nabídky Předvolby > Hesla:

Uživatel Přístup Uživatelské jméno Výchozí heslo
Správce Prohlížeč, SSH (příkazový řádek) správce správce
Správce Zobrazení videosystému s dálkovým ovládáním Žádný 1234
Podpora Prohlížeč, SSH podpora podpora

Hesla mohou mít až 16 znaků a mohou obsahovat libovolnou kombinaci čísel 0-9, písmen a-z, A-Z, a symboly * (hvězdička) a # (křížek). Přístupový kód musí mít délku jeden až 32 znaků a musí obsahovat libovolnou kombinaci čísel 0-9.

Nemůžete změnit uživatelské jméno.