Název systému, datum a čas

 

Název systému

Zadejte název systému v nabídce Předvolby > Systém > Název systému.

POZNÁMKA: Název systému je definován v cloudové službě Lifesize, jakmile připojíte Icon ke službě.

 

Datum a čas systému

Jakmile je splněna jedna z následujících podmínek, automaticky se nastaví systémové datum a čas:

  • DHCP je povolen v nabídce Nastavení > Síť > Použít DHCP a DHCP server předá adresu serveru NTP do systému.
  • Zadali jste název hostitele nebo IP adresu serveru NTP v nabídce Předvolby > Datum a čas > Název hostitele serveru NTP.

POZNÁMKA: Hodnota, kterou zadáte jako Název hostitele serveru NTP, se používá jako doplněk k jakékoli adrese serveru NTP, kterou server DHCP předá do vašeho systému.

Časové pásmo se nenastavuje automaticky. Přejděte do nabídky Předvolby > Datum a čas a zadejte časové pásmo.