Možnosti systému

Výběrem si zobrazíte možnosti systému:

Zobrazí stav systému, včetně komunikace, zvuku, vstupů a výstupů systému, DHCP, automatického zřizování, teplotních čidel a otáček ventilátoru.
Zobrazí podrobné systémové informace, včetně komunikace, zvuku, sítě, vstupů a výstupů systému, DHCP, automatického zřizování a kamer.
Umožňuje konfigurovat bezpečnou oblast vašeho displeje.
Zobrazuje adresu IP systému, aby váš správce mohl konfigurovat systém. Pokud systém není nakonfigurován nebo není funkční, zobrazí se informace o sériovém portu.
Vyberte jazyk textu na obrazovce.
Zobrazí licence, které systém používá.
Po potvrzení se restartuje systém.
Poskytuje nástroje pro správu. Tato oblast vyžaduje číselný kód (standardně 1234).
povoluje nebo zakazuje DHCP. Když je DHCP zakázaná, můžete nastavit IP adresu, masku podsítě, výchozí bránu a adresu statického DNS serveru. Volbou Testovat síť otestujete připojení.
obnoví nastavení sítě na výchozí hodnoty: povolí DHCP, obnoví VLAN tag na hodnotu 0 a povolí HTTP a SSH.
obnoví všechna nastavení na jejich výchozí hodnoty a restartuje systém.
vrátí systému alternativní verzi softwaru, obnoví výchozí hodnoty všech předvoleb a poté restartuje systém.
Volbou se odhlásíte.