Problémy se zvukem

Pokud vzdálená strana slyší ozvěnu nebo zkreslený zvuk, mikrofon připojený k systému Lifesize je možná příliš blízko reproduktoru. Problém lze vyřešit přemístěním mikrofonu.

Slabý příjem zvuku ze vzdáleného konce může být způsoben vysoce rezonujícími místnostmi. Pokud jste se setkali se špatným příjmem zvuku, přidejte do místnosti více absorpce zvuku a mluvte blízko u telefonu nebo mikrofonu.

Snížení kvality zvuku může být také způsobeno vadnými mikrofony.

Pokud je na mikrofonu prach a nečistoty, vyčistěte horní plochu zařízení jemným, lehce navlhčeným hadříkem. Na zařízení Lifesize s mikrofony nepoužívejte žádné tekutiny nebo aerosolová čistidla.