Problémy se zobrazením

Pokud se na displeji nezobrazují žádné údaje, podívejte se, zda jsou k displeji správně připojeny kabely, a zda je kabel displeje připojen k výstupu HD 1 na zadní straně kodeku.

V případě, že je obraz videa a uživatelské rozhraní vybledlé nebo příliš jasné, prozkoumejte nastavení vstupu HDTV, abyste se ujistili, že HDTV má odpovídající rozlišení. Některé HDTV, zejména plazmové obrazovky, vám umožňují konfigurovat přirozené rozlišení vstupního zařízení z rozhraní správce HDTV.

Přihlaste se do webového rozhraní videosystému a přejděte do nabídky Předvolby > Volání, abyste se ujistili o správnosti rozlišení pro váš displej.