Napájení a připojení

Pokud se hovor úspěšně nespojí, přesvědčte se, zda jste vytočili fungující číslo, a zda je vzdálený účastník připojen a dostupný. Ověřte, zda je síť připravena a zda je dostupná tak, že přejdete do nabídky > , aby se zobrazil stav sítě.