Stav systému

Na obrazovce systému přejděte na  > a zobrazte si stav systému. Jakmile se objeví problém, který může vyžadovat vaši pozornost, na hlavní obrazovce se zobrazí ikona stavu .

Stínování za Icon odráží závažnost tohoto problému:

  • Žluté stínování indikuje varování.
  • červené stínování indikuje závažný problém.
Komunikace
Síť Upozornění: systém je vázán na síť.
Kritická chyba: systém je odpojen nebo není server DHCP.
Cloudová služba Lifesize Upozornění: váš účet vypršel; zkušební období účtu bylo ukončeno; musíte ověřit svůj účet.
Automatické zřizování Upozornění: systém se právě zřizuje.
Kritická chyba: zřizování se nezdařilo.
Lifesize ClearSea Varování: systém se registruje v UVC ClearSea.
Kritická chyba: registrace se nezdařila nebo UVC ClearSea není k dispozici.
Server gatekeeper H.323 Varování: systém se registruje na serveru gatekeeper H.323.
Kritická chyba: registrace selhala nebo server gatekeeper je nedostupný.
Registrátory SIP Varování: systém se registruje s registrátorem SIP.
Kritická chyba: registrace se nezdařila nebo registrátor není dostupný.
UVC Transit Varování: systému se nepodařilo spojit s UVC Transit; systém se registruje s registrátorem H.323 nebo registrátorem SIP.
Kritická chyba: systému se nepodařilo spojit s UVC Transit; systému se nepodařilo zaregistrovat na serveru gatekeeper nebo u registrátora.
MCU Varování: komunikace s integrovaným mostem byla přerušena.
Lifesize Phone Varování: telefon se inicializuje.
Vstup/výstup systému
Aktivní mikrofon Varování: není k dispozici aktivní mikrofon.
Napájení Lifesize Link Kritická chyba: při napájení Lifesize Link došlo k chybě.
Teplota
Rychlost ventilátoru Kritická chyba: systém je přehřátý.
Snímače teploty Varování: systém má vyšší než normální provozní teplotu.
Kritická chyba: systém je přehřátý a blíží se se maximální povolené provozní teplotě.
Procesy
Stav systému Kritická chyba: proces se nezdařil.