Autentizace 802.1x

Systémy pro konferenční místnosti Lifesize Icon podporují vzájemnou autentizaci na základě standardu IEEE 802.1x využívající dílčí protokol EAP-TLS. IEEE 802.1x zlepšuje zabezpečení a implementaci prostřednictvím podpory centralizované identifikace uživatelů, ověřování a dynamické správy klíčů.

Standard IEEE 802.1x umožňuje ověření portů zahrnující komunikace mezi žadatelem, ověřovačem (v této aplikaci ethernetový přepínač 802.1x) a autentizačním serverem. Ve výchozím nastavení je autentizace 802.1x v systémech pro konferenční místnosti Lifesize ikon zakázána.

Než aktivujete tuto funkci, ujistěte se, že vaše prostředí splňuje následující předpoklady:

 • Autentizační server je instalován společně s certifikátem CA, certifikátem serveru a soukromým klíčem certifikátu serveru
 • Ověřovací modul je konfigurován pro přístup k autentizačnímu serveru a umožňuje, aby jeden nebo více portů umožňoval řízení přístupu 802.1x
 • Certifikační autorita vytvořila certifikát CA, certifikát klienta a přístupovou frázi klientského klíče (volitelné) pro systém Lifesize Icon pro konferenční místnosti.

Chcete-li povolit autentizaci 802.1x:

 1. Přihlaste se do webového rozhraní a vyberte Předvolby > Síť .
 2. Sjeďte dolů na pole Autentizace 802.1x. Povolte funkci zaškrtnutím políčka.
 3. Přidejte soubory:
  • Soubor PEM certifikátu
  • Soubor PEM CA
  • Soubor PEM klíče
 4. Zadejte přístupovou frázi soukromého klientského klíče (volitelné).
 5. Zvolte Uložit.
 6. Budete vyzváni k potvrzení změn, restartuje se síťové rozhraní a budete muset znovu spustit prohlížeč. Až budete připraveni, zvolte Ano.